Articles guardats
Valors clau de la banca cooperativa

Cooperatiu

Valors clau de la banca cooperativa

Durant els últims anys, la banca cooperativa ha crescut notablement tant a Espanya com a Europa. Posicionant-se com a actor clau, la banca cooperativa a Europa està formada, actualment, per 3.000 entitats, amb 55.000 oficines i 700.000 empleats, donant servei a més de 200 milions de socis i clients i cobrint les necessitats del 20% del mercat financer i el 30% del finançament a PIMES.

La seva tendència creixent es deu, bàsicament, a la seva filosofia de servei a les persones amb una estratègia basada en valors clau com la transparència, el compromís social, la confiança i la responsabilitat. Però també per la seva aposta pel finançament de l’economia social i la participació dels seus socis, prioritzant l’interès general i el bé comú per sobre dels interessos particulars.

El valor diferencial de Caixa d’Enginyers és que el soci és alhora propietari de l’Entitat, podent participar de les decisions que es prenen. Perquè Caixa d’Enginyers considera el soci com el seu centre d’activitat i la seva raó de ser.

Banca cooperativa