Articles guardats
Entrevista a Sergi Figueres: les oportunitats de l’economia social

Cooperatiu

Entrevista a Sergi Figueres: les oportunitats de l’economia social

Cada dia hi ha més empreses que creuen, i demostren, que un altre model de negoci és possible i, més enllà de la seva pràctica comercial, busquen que la seva activitat aporti un benefici a la societat.

Mentre les societats cooperatives neixen amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels seus associats i de la comunitat en general, també cada cop més empreses existents estan prenent consciència de la importància de la sostenibilitat en els negocis i que la rendibilitat i sostenibilitat són perfectament compatibles.

Worldcoo és una eina gratuïta que facilita a les organitzacions aquest procés de transformació, generant sinergies entre empreses, persones i  ONG amb l’objectiu de promoure l’economia  social oferint un servei que beneficia les tres parts.

Tant e-commerce com retailers tenen la possibilitat de ser més responsables amb la societat i el seu entorn ja que permeten finançar projectes socials i de cooperació a través dels seus usuaris donant l’opcio de sumar 1€ al preu de les seves compres amb l’objectiu de canvair el món entre tots.

Valors com el compromís social o la reinversió dels beneficis en projectes comunitaris o I + D són alguns dels valors i raó de ser d’aquest projecte. Ens trobem amb en Sergi Figueres, co-fundador de Worldcoo per intercanviar impressions sobre la filosofia de l’economia social i les oportunitats que ofereix.

ENTREVISTA AMB SERGI FIGUERES

WORLDCOO, 23 de maig de 2018

  1. Què consideres que aporten les cooperatives a la societat?

Per la seva pròpia raó de ser, les cooperatives aporten un bé comú (sigui econòmic, social o cultural), compartit entre diverses persones, a la societat.  Es tracta d’un model econòmic en què el benefici col·lectiu prima per sobre de l’individual.

A Worldcoo, en particular, ens recorda una mica al concepte que reuneix les empreses amb el distintiu de B Corporation, com nosaltres. Es tracta d’aquelles companyies que es caracteritzen per ser les millors per al món, no del món.

Més enllà de la competitivitat i la pràctica purament mercantilista, les cooperatives aposten per crear un altre model de negoci que beneficiï la majoria i aporti allò que més es necessita. 

  1. Quins consideres que són els reptes de l’economia social? 

Enmig del context actual, el principal repte de l’economia social es fer veure i mostrar al món que fer les coses d’una altra manera és possible; els valors que guien el cooperativisme, el bé que aporten a la societat de forma col·lectiva i, sobretot, la importància del valor social que generen, més enllà de l’econòmic.

Arran d’això, és important el creixement i la inversió en R+D, ja que farà que el sector experimenti una notòria presència en el mercat i guiarà les línies d’estil d’aquest nou model de negoci. 

  1. Amb quins valors associes el cooperativisme?
  • Democràcia
  • Compromís social
  • Transparència
  1. Quins trets ha de tenir, per a tu, una cooperativa?

En primer lloc, és essencial que una cooperativa persegueixi un objectiu comú entre les diferents persones que en formen part. Al seu torn, la implicació i el compromís de tots ells i elles és un altre aspecte clau per a la cooperativa. L’avinença entre tots els seus implicats i el fet de compartir uns valors comuns (com ara la democràcia, el compromís social i la transparència) és el tercer tret característic. 

  1. Consideres que la rendibilitat és incompatible amb la sostenibilitat?

Al contrari, considerem que rendibilitat i sostenibilitat han d’anar totalment lligades. Tot projecte empresarial ha de ser sostenible si se’n vol treure rendiment, més encara si pensem a llarg termini. Però no només parlem de rendiment purament econòmic, sinó també social.

A banda d’això, el context socioeconòmic en què vivim, en el qual predomina l’accés a la informació i la infinitat d’ofertes de tot tipus, ha fet que sorgeixi un altre tipus de consumidor. Es tracta d’un perfil molt més exigent i que demana a crits que les empreses generin un valor social afegit al bé o servei que estan adquirint, més enllà del seu preu.

Tot projecte que no tingui en compte la seva sostenibilitat social i mediambiental, més enllà de l’econòmica, tindrà els dies comptats.