Articles guardats
Plans de pensions bonificats. És or tot el que lluu?

Finances

Plans de pensions bonificats. És or tot el que lluu?

S’apropa el final de l’any i, com sempre per aquestes dates, es repeteixen una sèrie d’esdeveniments. En l’àmbit econòmic, les entitats financeres i les companyies d’assegurances llancen de nou les seves campanyes de plans de pensions per captar partícips i les seves corresponents aportacions als plans de pensions.

Basar-se en una bonificació per fer una mobilització de plans de pensions, sense tenir en compte els aspectes que tot seguit explicarem, no és la millor decisió en termes d’eficiència i de llarg termini, ja que l’objectiu que ens hauríem de fixar és quina pensió volem tenir quan ens jubilem.

En la gran majoria dels casos, les entitats centren l’interès dels clients a oferir-los bonificacions, ja sigui en metàl·lic o en diferents regals, pel fet de traspassar els seus plans de pensions.

Podríem pensar que la decisió, per exemple, de traspassar un pla de pensions en aquestes circumstàncies és racional, però en realitat no ho és, ja que està influïda per mecanismes psicològics tal com descriu el corrent de pensament denominat Economia del Comportament, els autors més destacats del qual són Daniel Kahneman i Richard Thaler, guanyadors del Premi Nobel d’Economia el 2002 i el 2017, respectivament.

A diferència de la teoria econòmica convencional, que considera que el procés de presa de decisions està basat en l’anàlisi i el càlcul acurats de totes les opcions disponibles, l’economia conductual considera que les emocions i la intuïció tenen un paper fonamental en aquest procés. La CNMV ha publicat recentment un document sobre això titulat Psicologia econòmica per a inversors, en el qual s’exposen una sèrie d’orientacions que ens influeixen en la nostra presa de decisions.

En el cas de les campanyes de plans de pensions amb bonificacions, en les seves diferents formes, en el procés de presa de decisió de traspassar un pla de pensions a una altra entitat pot intervenir un error denominat “biaix del descompte hiperbòlic”, que reflecteix la tendència a triar recompenses més petites i immediates davant de recompenses més grans i allunyades en el temps.

En definitiva, amb les “bonificacions” es pretén transformar una compra i convertir-la en compra impulsiva.

Segons la nostra opinió, qualifiquem de “petites” aquestes bonificacions per dos motius:

  1. D’una banda,  Hisenda les considera com a rendiments del capital mobiliari i, per tant, tributaran al 19 %, al 21 % o al 23 % en la base imposable de l’estalvi. És a dir, si prenem com a exemple una bonificació del 4 %, al final l’import realment rebut quedarà en el 3,24 %, el 3,16 % o el 3,08 %, respectivament.
  2. De l’altra, si tenim en compte que per rebre aquesta bonificació es pot exigir un període de permanència de fins a 8 anys, la bonificació realment rebuda en termes anuals queda reduïda a un 0,41 %, a un 0,40 % o a un 0,39 %, respectivament.

No hi ha en el mercat plans de pensions sense bonificacions però que el seu diferencial de rendibilitat superi els esmentats percentatges?

A més, aquesta obligació de permanència impedeix al participi mobilitzar el seu pla a una altra entitat durant aquest període, tret que estigui disposat a suportar una penalització tornant les bonificacions rebudes.

I com que veiem que no és or tot el que lluu, la nostra recomanació és que t’assessoris a través de professionals del sector de la previsió que analitzin les teves circumstàncies actuals i els objectius a assolir per dissenyar un Pla Personalitzat que prevegi les aportacions a realitzar, preferiblement de forma periòdica, i que seleccionin els plans més adequats al teu perfil de risc com a estalviador/inversor i també, per exemple, a les teves preferències en relació amb la inversió socialment responsable.

Caixa Enginyers Vida és pionera en aplicar una estratègia ISR avançada d’integració en dos dels seus plans de pensions, CE Global Sustainability ISR, PP, i CE Climate Sustainability ISR, PP, que representen un 35 % del total del patrimoni de plans de pensions individuals i demostren que la rendibilitat no és incompatible amb els criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG).