Articles guardats
Xavier Fàbregas: “Els nostres fons ISR són els de més volum i els que més capten”

Actualitat

Xavier Fàbregas: “Els nostres fons ISR són els de més volum i els que més capten”

A Dirigentes Digital parlem amb Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, una de les gestores nacionals amb més biaix cap a la Inversió Socialment Responsable. Assegura que aquest tipus d’inversió i una filosofia buy and hold configuren un tàndem guanyador a llarg termini.

Ara se’n parla cada vegada més aquí a Espanya, però vostès van ser dels primers a llançar aquí fons ISR. Per què hi van apostar i com els ha anat?

La ISR és una oportunitat per rellançar la inversió col·lectiva en el seu sentit més ampli. Segons el nostre parer, la gestió, per tal que sigui activa, ha d’incorporar criteris extrafinancers (ASG) i alinear-se amb els valors de l’entitat. Els fons amb etiqueta ISR són els que més volum concentren dins la nostra gamma i els que més capten en l’actualitat.

Quants fons ISR tenen i com s’estan comportant?

Actualment en tenim dos: el Fonengin ISR, FI (amb un track record de més de 26 anys), i el CE Environment ISR, FI, que es va llançar al març de 2017. La rendibilitat anualitzada del Fonengin ISR, FI, des del llançament és gairebé del 3 % i el CE Environment ISR, FI, acumula una rendibilitat a 12 mesos del 6 %, la qual cosa el situa en una posició privilegiada en la taula de fons mixtos de renda variable internacional.

A més d’aquest biaix cap a allò socialment responsable, què més diria que els defineix com a gestora?

Volem apoderar els partícips (socis) dels nostres fons, compartir objectius i informar-los de l’impacte de les seves inversions. La inversió responsable i la nostra filosofia buy and hold configuren un tàndem guanyador a llarg termini. En l’actualitat, una de les tendències incorporades en els nostres portafolis, i en particular en els fons ISR, és la descarbonització de l’economia i el ventall d’oportunitats que s’obren arran del canvi de paradigma econòmic.

Quin volum d’actius sota gestió tenen i quins objectius de patrimoni es marquen a mitjà termini?

Actualment, el volum sota gestió en fons d’inversió és de € 610 MM i l’escenari al qual aspirem a 3 anys és el d’aconseguir la xifra de € 1.000 MM.

En termes de rendibilitat, quin és el millor fons de la gestora si prenem com a referència l’últim any?

El nostre fons de renda variable als EUA, CE Borsa USA, FI (Classe I), que porta una rendibilitat a 12 mesos del +17,92 %.

I on està la clau? En què inverteix?

L’equip gestor basa les seves decisions després d’aplicar una anàlisi enfocada cap a la selecció de companyies que tinguin models de negoci sostenibles en el temps gràcies als seus avantatges competitius, capaços de beneficiar-se de tendències a llarg termini i alhora cotitzin a preus raonables. El posicionament actual de la cartera permet estar invertits en companyies amb ràtios de rendibilitat-risc atractives, amb balanços sòlids, amb una forta generació de caixa i amb un bon govern corporatiu.

Destaquen les posicions relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic. Pel que fa al consum cíclic, ha destacat Tractor Supply (+64,8 %), cadena de supermercats especialitzada en el nínxol d’estil rural i que té com a principal avantatge competitiu la seva capil·laritat en els centres de distribució, especialment en zones de poca densitat demogràfica. En referència al consum no cíclic, ha sobresortit Procter&Gamble (+31,5 %), companyia que té una forta imatge de marca sustentada per la qualitat, reputació i fidelització entre els clients dels seus productes.

Transcorregut ja el primer trimestre de l’exercici, en quins actius veuen més potencial a partir d’ara?

Conscients que les valoracions s’han ajustat després del fort inici d’any, considerem que la renda variable continua oferint més potencial a l’alça enfront del crèdit, especialment si tenim en compte l’opcionalitat positiva que ofereixen els actius de renda variable, opcionalitat que en el cas de la renda fixa corporativa no existeix en la mateixa magnitud avui dia.

(*) Les dades de rendibilitat són calculades v.l. del 05/04/2019