Articles guardats
Impulsem les vocacions STEM en les dones

Actualitat General Social

Impulsem les vocacions STEM en les dones

Els camps STEM, l’acrònim de les sigles en anglès de Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), són fonamentals per a les economies nacionals. Tot i ser camps primordials per al desenvolupament de tota mena d’indústries, no s’ha aconseguit avui dia la igualtat de gènere entre els seus professionals.  

La UNESCO, a través dels objectius de la seva Agenda 2030, vol aconseguir empoderar totes les nenes i dones, fent visible la necessitat d’aconseguir la igualtat de gènere, en general i també quant a les vocacions i els perfils professionals lligats a aquests camps STEM. Es reconeix la gran bretxa digital que existeix a l’hora que una dona tingui accés a les carreres de l’àmbit de les STEM. Per tot això, és molt important impulsar cada dia accions i iniciatives perquè aquestes dades canviïn. 

L’enfocament STEM en xifres 

En l’àmbit nacional, només el 16 % dels professionals de l’àrea de les STEM són dones. I una altra dada encara més alarmant: només el 0,7 % de les adolescents estan interessades a cursar estudis relacionats amb aquests camps. La tecnologia és l’àmbit en el qual la diferència entre tots dos sexes és més notable: gairebé el 90 % dels matriculats a Espanya en carreres relacionades amb la tecnologia són homes, enfront de l’escàs 10 % de dones 

Malgrat la gran diferència percentual entre homes i dones en les carreres STEM, a l’hora dels resultats acadèmics, les diferències són mínimes. Els homes obtenen millor nota en carreres vinculades a les matemàtiques, mentre que les dones presenten millors resultats acadèmics en enginyeries i arquitectura. 

L’origen de la diferència   

Són diversos els motius que podrien explicar el baix nombre de dones que es decideixen a estudiar carreres de l’àmbit STEAM:  

Falta de referències  

Una de les principals raons és la falta de referències, tant en el present com en el passat. Les dones en els àmbits STEM han estat subtilment ocultades, sobretot en el passat, en gran part per haver categoritzat tradicionalment algunes carreres i professions com a “masculines”.  

Les estudiants d’aquesta mena de carreres actualment no tenen un rol o model en el qual fixar les seves expectatives, i això incrementa la inseguretat en el moment de decantar-se per elles. Clarament hi ha dones en llocs de poder relacionats amb l’enfocament STEM, però tenen moltes més dificultats per ser visibilitzades.  

Estereotips de gènere  

Un altre gran factor en el qual posar el focus són els estereotips de gènere. Des de ben petits, allò que s’ensenya generalment a nens i nenes és diferent, i això afecta posteriorment en les eleccions de la seva educació. Hi ha estudis que demostren que reforçar els estereotips de gènere pot afectar el desenvolupament de les nostres professions.  

I aquest enfocament no només es reforça a casa o en els mitjans de comunicació. En els mateixos col·legis, quan es decideix explicar les històries d’uns científics homes, i no les de les científiques dones, o quan es parla dels referents històrics masculins, i no de les dones, s’està influint en les futures decisions de les nenes. Aquestes, amb aquests exemples, entenen que els grans referents majoritàriament són homes.  

Desigualtats salarials  

L’anomenat “sostre de vidre” és una altra de les causes que fan que les dones es dediquin menys a carreres relacionades amb les enginyeries o les ciències. Hi ha uns requisits com un salari digne, igualtat d’oportunitats en la carrera professional o la conciliació familiar que allunyen les dones de cursar estudis relacionats amb aquesta mena de carreres.  

Tots aquests impediments poden ser un gran fre a l’hora d’invertir en l’augment de les vocacions STEAM, ja que són conseqüències que les dones tenen en compte per al seu futur. 

Impuls de les vocacions STEM des de la Fundació Caixa d’Enginyers  

Del començament d’any ençà, hem reconegut el talent i hem concedit beques i ajudes a més de 65 joves perquè puguin desenvolupar la seva carrera formativa en els diferents graus d’enginyeria: des d’industrial, informàtica, aeroespacial o telecomunicacions fins a biomedicina o ciència de dades.  

Impulsem i reconeixem el talent a través d’acords amb més de 40 escoles que pertanyen a les principals universitats de tot el territori espanyol. Entre les principals fites aconseguides enguany, en destaquem les següents:  

  • 27 reconeixements  
  • 13 reconeixements a València  
  • 2 premis URV  
  • 7 beques per a la mobilitat internacional d’estudiants d’Enginyeria Industrial  
  • 10 beques per a la mobilitat internacional d’estudiants 
  • 1 reconeixement al millor talent a la Universitat de Sevilla  
  • 18 ajudes per cursar estudis a l’estranger de les diverses escoles de la UPC