Articles guardats
Observatori de divulgació financera: amb els diners, decisions conscients

Finances Fundació

Observatori de divulgació financera: amb els diners, decisions conscients

Ara fa uns 30 anys, va néixer a Barcelona l’Institut d’Estudis Financers (IEF) amb la vocació d’esdevenir centre de referència per formar professionals del sector.

Dues dècades després, el seu Patronat va considerar rellevant potenciar la divulgació financera en la societat i, amb aquest objectiu, va decidir crear uns premis d’excel·lència financera i un Observatori de Divulgació Financera (ODF).

La Fundació Caixa d’Enginyers, buscant sempre el màxim impacte social, col·labora amb l’ODF, que té com a finalitat principal la publicació d’articles sobre temes innovadors relacionats amb les finances.

“Ara, sobretot, ens estem centrant en temes de sostenibilitat i digitalització”, explica Jordi Martínez Llorente, director de l’Àrea d’Educació Financera.

Ara bé, la tasca divulgadora de l’ens no acaba aquí. També organitzen seminaris i debats en què especialistes imparteixen xerrades sobre un tema considerat de rellevància -de vegades relacionat amb el dels darrers articles publicats-.

“En general, estan dirigides a professionals del món financer, però, segons el tema, poden ser adequades per a un públic més general, tot i que interessat en les finances”, matisa Martínez.

Una altra manera d’invertir

L‘ODF juga un paper molt actiu en la difusió de les finances sostenibles, un concepte que va sorgir ja fa unes dècades i que a poc a poc es va estenent.

Segons el director d’Educació Financera, encara queda un gran recorregut:

“Pensàvem que seria una cosa que s’imposaria perquè els clients ho demanarien, però la pregunta ‘què estan fent amb els meus diners?’ la fa molt poca gent encara”.

De fet, afirma que, a causa de les polítiques d’RSC de les entitats financeres i de la normativa europea en aquest àmbit, actualment hi ha més oferta d’aquest tipus de productes que no pas demanda.

“Així que ara el que toca és que els clients prenguin consciència que existeix una manera d’invertir que és més responsable, sostenible i que pot tenir un impacte positiu en l’entorn”, explica l’expert.

L’ODF contribueix, precisament, a fer arribar aquesta opció a més persones. D’una banda, donant-la a conèixer entre els demandants de productes financers i, de l’altra, fent que els professionals del sector siguin més conscients de l’impacte que tenen per tal que les ofereixin.

Per exemple, poden incloure entre els seus productes fons d’inversió que treballen seguint els criteris ESG, les sigles en anglès corresponents als factors mediambientals (consum de recursos, emissions de CO2, etc.), socials (com tracten els treballadors i els proveïdors) i de governança (transparència i lluita contra la corrupció, per exemple).

Tot això es treballa des de l’ODF, però també des de la branca d’educació financera de l’IEF, per exemple, en els tallers que imparteixen en escoles, on, a més, organitzen xerrades sobre sostenibilitat.

Així mateix, participen en projectes europeus per generar materials que serveixin als professors per incloure conceptes de finances sostenibles en les aules.

Empoderar la ciutadania

L’educació financera, que consisteix bàsicament a traslladar conceptes, competències i eines a la societat perquè les persones puguin prendre decisions millors en matèria financera, és, precisament, una de les branques d’activitat de l’IEF.

Quan van començar el 2008, van ser pioners a l’Estat espanyol. Un important reconeixement els va arribar l’any passat amb el premi ‘Finanzas para todos’ del Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La seva tasca és clau ateses les mancances que s’han identificat entre la població en coneixements sobre aquest àmbit. Els resultats de l’enquesta sobre competències financeres que el Banc d’Espanya va llançar el 2016 i 2017 van posar de manifest que hi havia preguntes molt bàsiques que molta gent no responia bé.

S’han pres ja algunes mesures per millorar aquesta situació, com la inclusió d’una assignatura optativa a 4t d’ESO d’Economia que incorpora la qüestió de les finances personals, però hi ha països on aquests continguts ja formen part del currículum obligatori des de Primària.

“Hi ha un mite que les finances són complicades, i tot el que ajudi a trencar-lo serà positiu”, assegura Martínez, que es mostra convençut que “les finances bàsiques no són més difícils que entendre com funciona un mòbil”.

Per al director d’Educació Financera, ser capaços de ser una mica crítics, de preguntar quan ens ofereixen un producte i de comparar-lo amb d’altres ens farà més capaços també de decidir què és el que més ens convé.

Assegura que, quan ens marquem objectius vitals, al darrere gairebé sempre hi ha un objectiu econòmic:

“Tant si el meu objectiu és fer la volta al món com estudiar a l’estranger o independitzar-me, al darrere hi ha una decisió econòmica”.

Ser conscients d’això, diu, farà que prenguem decisions financeres que ens acompanyin en l’assoliment dels objectius vitals en comptes d’allunyar-nos-en.