Articles guardats

Finances

Instruments financers per millorar la sostenibilitat, per Xosé Garrido

Video

Avui en Xosé Garrido, Portfolio Manager a Caixa d’Enginyers Gestió, ens parla en directe sobre instruments financers per millorar la sostenibilitat.

Un feble govern corporatiu, una política social deficient i una falta de preocupació pel medi ambient tenen cada vegada més un major impacte negatiu sobre el conjunt de la societat. Davant aquesta creixent conscienciació social, la indústria financera, el sector públic i el sector privat han començat a impulsar el canvi a través de diverses iniciatives en l’àmbit financer en honor de contribuir en la millora de la sostenibilitat.

La indústria financera ha estat proactiva i des del costat de la gestió d’actius ha anat incorporant progressivament en els seus processos d’inversió i anàlisi factors ASG (Ambientals, Socials i de Govern corporatiu), mostrant una evolució notable en termes de volum gestionat en fons d’inversió i plans de pensions considerats com ISR (Inversió Socialment Responsable).

No obstant això, al mercat encara existeix la percepció errònia que aquesta tipologia d’estratègies implica un sacrifici de rendibilitat financera. Gens més lluny de la realitat. A mesura que la indústria va adquirint major experiència es demostra que en cap moment la inversió amb criteris ASG suposa un llast per a les rendibilitats.

Per la seva banda, diverses institucions públiques han contribuït a la causa incorporant criteris extrafinancers en la selecció d’entitats financeres amb les quals mantenen vinculació o han liderat el mercat de bons socials, l’ús dels quals dels fons es destina a promoure l’activitat des del costat social i econòmic.

Els bons verds són un altre instrument que ha calat, especialment, entre les vies de finançament de les empreses. S’han consolidat com una alternativa de finançament superant els 80.000 milions de dòlars en 2016, una xifra rècord enfront dels 42.000 milions de dòlars en 2015.

Si vols veure més vídeos sobre actualitat financera i fons d’inversió visita l’Espai Multimèdia de la web de Caixa d’Enginyers.