Articles guardats
Estratègies ISR: engagement accionarial

Finances Glossari

Estratègies ISR: engagement accionarial


Es tracta d’una estratègia d’Inversió Socialment Responsable (ISR) dins del grup de criteris valoratius o positius, que consisteix a millorar el comportament corporatiu en matèria ASG a través de processos de diàleg amb les empreses.

Diàleg amb les empreses o engagement accionarial

Aquesta exigència s’estructura normalment a través d’un diàleg directe amb l’empresa i un seguiment de la seva evolució, utilitzant diferents mitjans de pressió quan el diàleg no fructifica, com són la denúncia pública sobre la insuficiència del progrés extrafinancer o mesures d’exercici del vot en les Juntes Generals d’Accionistes.

Aquest diàleg correspon al deure dels gestors d’actius (de fons d’inversió) amb els seus partícips (deure fiduciari) amb l’objectiu de dur a terme les millors decisions i pràctiques que redundin en el millor interès per als partícips, ja que els actius son de la seva propietat.

Font: Manual de la Inversió Socialment Responsable, Spainsif