Articles guardats
On-demand: producció en funció de les vendes

Actualitat Economia sostenible General

On-demand: producció en funció de les vendes

Actualment, les grans organitzacions aposten per la fabricació massiva d’estoc i ofereixen una gran varietat de productes en grans quantitats. A través de la sobreproducció, entre altres factors, aquestes empreses aconsegueixen preus generalment més baixos que al consumidor li poden semblar més atractius. No obstant això, la qualitat i la durabilitat dels productes poden ser inferiors. A més, aquesta estratègia té unes conseqüències negatives per al nostre planeta. Per això, algunes empreses amb més consciència mediambiental estan implantant una nova estratègia anomenada on-demand.  

Què és la producció on-demand?  

La producció on-demand és una nova estratègia de sostenibilitat que està guanyant popularitat entre algunes empreses. En lloc de produir grans quantitats de producte i esperar que es venguin, aquestes marques només produeixen allò que s’ha comprat. 

La producció on-demand redueix l’excés d’estoc i permet emmagatzemar-lo, per exemple, en un inventari en línia. D’aquesta manera, el risc d’estoc sobrant es redueix, cosa que permet més flexibilitat en termes de personalització de productes i serveis i millora l’eficiència en la cadena de subministrament. Aquesta nova estratègia de producció i comercialització té diversos avantatges ambientals i ètics que us expliquem tot seguit.  

Els avantatges ambientals 

Una dels principals avantatges de la producció on-demand és la reducció del desaprofitament d’inventari. Moltes empreses produeixen grans quantitats d’ítems que no es venen i acaben en el mercat de segona mà o en abocadors. En produir només allò que s’ha comprat, s’evita aquest desaprofitament i s’aprofita al màxim cada producte produït. A més, en no tenir un inventari excessiu, es redueix l’emmagatzematge i l’energia necessària per mantenir-lo.  

La producció on-demand també pot reduir l’impacte ambiental de la producció. En produir només allò que s’ha comprat, es poden reduir les emissions de CO₂ i l’ús de recursos naturals. A més, en no haver de produir grans quantitats, es pot reduir l’ús de maquinària i energia en les factories. 

A més, amb l’on-demand s’intenta evitar la cultura “d’un sol ús”, en la qual els productes es rebutgen ràpidament en lloc de reparar-los o reutilitzar-los. Per això, s’utilitzen materials de més qualitat i atemporals amb l’objectiu de frenar el problema de l’abocador i el canvi climàtic. 

Per tant, la producció sostenible és necessària per reduir l’impacte ambiental i social.  

 Els avantatges ètics  

La producció on-demand també és un benefici ètic, ja que evita la producció massiva en factories on pot haver-hi condicions laborals inadequades. En produir només allò que s’ha comprat, es redueix la necessitat de treballar en condicions extremes i es pot millorar la qualitat de vida dels treballadors a les fàbriques. A més, en no haver de produir grans quantitats, es pot reduir la pressió sobre els treballadors i millorar les condicions laborals. 

Limitacions  

No obstant això, és important esmentar que la producció on-demand també té les seves limitacions. En aquest tipus de producció, l’usuari pot trigar més a rebre una comanda, ja que el producte es produeix després de la seva comanda. A més, per a les empreses, els costos de producció poden ser més alts a causa de la necessitat de produir peces de manera individual. Finalment, per a algunes marques pot ser difícil adaptar-se a aquesta estratègia, ja que requereix més flexibilitat i adaptabilitat en la producció, un fet que no totes poden implantar amb facilitat.  

En quins sectors podem trobar aquest tipus de producció?  

El principal sector en el qual s’està implantant és la indústria de la moda. En els últims anys, les grans empreses del sector de la moda han optat per la moda fast fashion i han arribat a produir fins a vint col·leccions l’any. Aquest sistema de producció i de comercialització no és compatible a llarg termini amb la cura del medi ambient.  

Per aquest motiu, algunes marques estan optant per apostar per models de producció més sostenibles com la moda on-demand. A través d’aquesta modificació aconsegueixen crear col·leccions més atemporals amb peces de més qualitat i durabilitat amb l’objectiu d’adaptar-se a la demanda dels seus clients, alhora que procuren respectar al màxim el medi ambient. De la mateixa manera, també poden millorar les condicions laborals dels seus empleats i evitar els desaprofitaments d’estoc, juntament amb les conseqüències negatives que aquestes pràctiques impliquen.  

Una estratègia sostenible per al futur del planeta  

La producció on-demand és una estratègia sostenible que té un impacte positiu en la reducció del desaprofitament d’inventari, en la reducció d’emissions de CO₂ i en la millora de les condicions laborals. Des de Caixa d’Enginyers volem animar els consumidors a triar marques que promoguin aquests valors en la seva producció, com són la sostenibilitat i l’ètica laboral.