Articles guardats
Què són els bons verds?

Actualitat Economia sostenible Finances

Què són els bons verds?

Un bo verd és un títol financer que busca finançar projectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Aquests bons s’emeten per recollir fons, entre d’altres, per a projectes que promoguin l’energia renovable, redueixin la contaminació, millorin la gestió dels recursos i promoguin el desenvolupament sostenible.

Aquests bons són emesos tant per governs per finançar projectes d’inversió en infraestructura com també per empreses privades (per exemple, entitats financeres o companyies industrials).

L’emissor, ja sigui públic o privat, generalment es beneficia d’un cost més baix del capital, mentre que els inversors donen suport a iniciatives de sostenibilitat mediambiental.

Alguns exemples d’usos de bons serien:

  1. Bo d’energia renovable: aquest tipus de bo atorga a les companyies una inversió en energies renovables com l’eòlica, la solar i/o la biomassa.
  2. Bo d’eficiència energètica: aquest tipus de bo finança projectes d’eficiència energètica per reduir el consum d’energia i els costos associats, principalment mitjançant la inversió en materials i processos industrials.
  3. Bo de transport sostenible: aquest tipus de bo dona suport a projectes que promouen l’ús de transport sostenible, com ara transport públic, bicicletes i vehicles elèctrics.
  4. Bo de reducció d’emissions: aquest tipus de bo finança projectes que redueixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contribueix a la protecció del medi ambient.
  5. Bo de reciclatge i reutilització: aquest tipus de bo finança projectes de reciclatge i reutilització de materials, fet que contribueix a una producció més baixa de residu i fomenta l’economia circular.