Articles guardats
Què és l’eficiència energètica i com afecta el medi ambient

Economia sostenible Social

Què és l’eficiència energètica i com afecta el medi ambient

La població mundial creix a un ritme molt elevat, fet que comporta també un increment massiu del consum d’energia i, per tant, també de la seva producció, que cada vegada augmenta més i de manera més descontrolada.

Quan comencem a conscienciar-nos de l’estat del medi ambient i de què podem fer per ajudar-lo, el més útil és la regla de les 3R. A tots ens resulta relativament fàcil reciclar o reutilitzar objectes a casa com ara ampolles de plàstic o qualsevol altre recipient.

No obstant això, fem cas a la tercera R i reduïm el nostre consum? Som conscients de la quantitat d’energia que consumim i de com podem reduir-la? Sabem quanta energia malgastem i quanta en podríem estalviar tant per a nosaltres mateixos com per al planeta?

QUÈ ÉS L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

Per eficiència energètica s’entén aquella “pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia. L’eficiència energètica és l’ús eficient de l’energia; de la mateixa manera optimitzar els processos productius i l’ús de l’energia utilitzant el mateix o menys per produir més béns i serveis”.[1] Dit d’una altra manera i perquè resulti més senzill, l’eficiència energètica és l’ús d’aquell dispositiu, procés o instal·lació a través del qual s’intenta produir més, però amb un consum més baix d’energia que la mitjana de dispositius, processos o instal·lacions. Per posar un exemple, es tractaria d’utilitzar un rentavaixelles rentant la mateixa quantitat de plats que netegem normalment, però amb un consum més baix tant d’aigua com d’electricitat.

Així, hi ha nombroses maneres per començar a ser més eficients energèticament: des dels nostres electrodomèstics fins a les bombetes que tenim a casa. O, per exemple, a més de reduir el nostre consum, una altra via d’eficiència energètica seria la producció d’energia mitjançant energies renovables, de manera que podríem produir el mateix però amb una despesa no només més baixa, sinó que a més també respectuosa amb el medi ambient.

QUINS BENEFICIS I QUINS INCONVENIENTS POT TENIR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

Un dels factors que més influeix en la reticència de la població a comprar electrodomèstics més verds i eficients és el seu cost econòmic. És cert que aquest tipus d’electrodomèstics són una mica més cars, però, malgrat això, s’ha de tenir en compte que és una inversió que aviat es veu amortitzada en les nostres factures i també en el medi ambient.

És a dir, quan es compra un frigorífic, una rentadora o un rentavaixelles que contribueixi a l’eficiència energètica, la despesa inicial serà només una mica superior a la d’un electrodomèstic estàndard, però l’estalvi que farem tant en llum com en aigua aviat ens farà recuperar els diners que vam invertir inicialment. Així doncs, malgrat que a priori no ho sembli, contribuir de manera eficient al consum d’energia també es tradueix en un estalvi econòmic.

Eficiència Energètica

CE GLOBAL SUSTAINABILITY ISR, PP

És per això que si tot i parlar-te de tots els avantatges que suposa unir-te a ser més eficient energèticament, no t’hem aconseguit convèncer, et presentem CE Global Sustainability ISR, PP, el pla d’Inversió Socialment Responsable de Caixa d’Enginyers per al teu futur i el dels teus.

Aquest pla de pensions inverteix com a màxim un 30% en renta variable. Aquesta inversió es fa seleccionant les companyies en funció de diferents criteris d’Inversió Socialment Responsable (ISR). És per aquest motiu que aquest pla de pensions de Caixa d’Enginyers es caracteritza per tenir en compte una selecció internacional de companyies que estan incloses en índexs que usen criteris extrafinancers, és a dir, ètics, socials, mediambientals i de responsabilitat social corporativa; d’altra banda, exclou empreses que estan relacionades amb la fabricació o producció de tabac, armes i energia nuclear.

D’aquesta manera, Caixa d’Enginyers promou la sostenibilitat, la transparència, el finançament de l’economia real i el retorn a llarg termini amb el seu Pla de Pensions Global Sustainability ISR, que a més es posiciona com l’únic pla de pensions amb la certificació AENOR a Espanya. Aquesta certificació reconeix que el Pla de Pensions Global Sustainability ISR té un enfocament social i mediambiental en la seva manera d’invertir.

Algunes de les característiques que ofereix aquest pla de pensions són:

  • Tipus de fons:renda fixa mixta.
  • Perfil de risc:
  • Compromís amb criteris extrafinancers(mediambientals, socials i de bon govern corporatiu).
  • Inversió en actius que fomenten el creixement sostenible.
  • Inversió en companyies globals.
  • Diversificació i baixa presènciaen mercats amb problemes estructurals.
  • Aplica criteris d’integració en la seva gestió socialment responsable.

Per a més informació, pots consultar el Pla de Pensions CE Global Sustainability ISR a la nostra pàgina web. I si el nostre pla de pensions no t’acaba de convèncer, almenys pensa en les diferents opcions que t’hem presentInat per contribuir a generar energia de manera més eficient. Recorda que està a les nostres mans cuidar i conservar el nostre planeta així com el nostre futur i el dels altres.

[1] Text extret de la web <https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica> (consultat el 20/11/2017), traduït del castellà.