Articles guardats
Memòria social 2020 Fundació Caixa d’Enginyers

Fundació Social

Memòria social 2020 Fundació Caixa d’Enginyers

AL COSTAT DELS MES VULNERABLES

Gràcies a la valuosa contribució dels nostres socis i sòcies i a la tasca desinteressada de tot el voluntariat, des de la Fundació Caixa d’Enginyers hem pogut fer arribar l’ajuda necessària a totes aquelles persones que més han patit, i continuen patint, les conseqüències de la pandèmia. Aquest any, més que mai, hem volgut reforçar el nostre compromís envers la societat i les persones més vulnerables.

Hem donat suport al Pla de Contingència de la Creu Roja amb el lliurament de 28.000 € per a la compra de material sanitari i de protecció. D’aquesta manera, els seus voluntaris han pogut seguir ajudant, en condicions de seguretat, les persones més vulnerables durant la crisi de la COVID-19. Aquest pla ha permès dur a terme accions de prevenció i sensibilització per evitar la propagació del virus, alhora que ha garantit serveis essencials com la teleassistència i el repartiment d’aliments.

Ens hem sumat al Servei d’Ajuda Econòmica (SAE) de Càritas, un projecte que té per objectiu atendre persones vulnerables per cobrir les seves necessitats bàsiques, com l’habitatge, els subministraments o la medicació. La crisi de la COVID-19 ha agreujat la situació de vulnerabilitat de moltes famílies, però gràcies a aquest programa, al qual hem contribuït amb 25.000 €, s’ha pogut assegurar el dret a l’alimentació de 195 persones durant tres mesos i, així, millorar les seves condicions de vida.

El suport a Amics de la Gent Gran ha permès que l’associació pugui reforçar la seva tasca d’acompanyament emocional a persones de la tercera edat, fent arribar el seu caliu a 815 ancians i ancianes durant les festes de Nadal. Davant de la impossibilitat de celebrar el seu tradicional dinar a causa de les restriccions, Amics de la Gent Gran els va lliurar una cistella nadalenca en un petit gran gest per fer-los saber que, trigui el que trigui a resoldre’s aquesta crisi, la superaran junts.

memòria social

Impacte positiu DE LA FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS en 3 eixos:

Reinserció laboral i acció social

 • Formació i Treball. Foment de la inserció laboral de persones més grans de 45 anys, un dels col·lectius amb més dificultats a l’hora de trobar feina, mitjançant la definició i la posada en marxa d’un itinerari laboral adaptat a les necessitats de cada cas.
 • Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Col·laboració amb la iniciativa “Palau Vincles”, el projecte social del Palau de la Música Catalana que busca fomentar la inclusió de nens i joves en situacions vulnerables a través del cant coral, una activitat que afavoreix la creació de vincles personals i l’educació en valors.
 • Arrels Fundació. Suport a la tasca d’acompanyament i orientació a les persones sense llar que duu a terme Arrels Fundació amb el taller ocupacional “La Troballa”, un programa que incideix tant en l’ocupació del temps lliure, amb la realització d’activitats per promoure la construcció de rutines, com en la preparació per poder accedir al món laboral.
 • Enginyeria Sense Fronteres. Participació en el Programa de Formació en Enginyeria, Cooperació i Drets Humans, una iniciativa que recull la realització de diverses activitats a tot el país per fomentar la cooperació per al desenvolupament i l’intercanvi de reflexions entre els agents implicats.
 • Enginyeria per a la Cooperació – Lankidetzarako Ingeniaritza. Compromís amb l’empoderament de les famílies amb pocs recursos de Delhi (Índia) durant la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 a través de l’escolarització de nenes i nens, la formació professional de dones i l’augment de l’ocupabilitat.
 • Fundació Autònoma Solidària (FAS). Contribució a les Beques Refugi UAB, una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure l’accés als estudis de les persones en situació de refugi i contribuir a la seva plena integració.
 • Fundació Institut de Reinserció Social (IRES). Aliança amb la Fundació IRES per impulsar la quarta edició de “Click”, un programa socioeducatiu adreçat a adolescents i joves, en el qual es fomenta el desenvolupament del seu potencial i s’utilitza la formació en el camp de les noves tecnologies com a eina d’inclusió social.
 • ONGAWA Enginyeria per al Desenvolupament Humà. Col·laboració en el desenvolupament de diverses accions per prevenir la transmissió de la COVID-19 en el districte de Same (Tanzània), com ara campanyes d’informació i sensibilització i el disseny, la producció i la distribució de dispositius de rentat de mans.
 • Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Suport a la lluita contra l’atur amb la creació d’un fons de 35.000 € per concedir préstecs sense interès a emprenedors per finançar projectes en el camp de la ciència, la innovació i la tecnologia.
 • Cursos de Formació de la Fundació Caixa d’Enginyers. Organització de sessions de formació gratuïtes per als socis i sòcies de Caixa d’Enginyers que es troben en situació d’atur a fi de promoure la reinserció laboral i ajudar els joves a accedir al mercat.

Contribuïm als ODS:

ODS ODS

Medi ambient i desenvolupament sostenible

 • Pau Costa Foundation. Col·laboració amb el projecte “Ramats de Foc”, que té per objectiu reduir el risc d’incendis forestals mitjançant el pasturatge de ramats de ramaderia extensiva en zones estratègiques identificades pels cossos de bombers. Alhora, aquesta iniciativa vol realçar els productes que provenen d’aquests ramats amb la creació d’un segell que explica als consumidors la seva contribució directa en la prevenció d’incendis.
 • Associació Sèlvans. Col·laboració en els diferents projectes que aquesta associació, que vetlla per la preservació dels boscos, duu a terme a la serra de l’Albera (Girona), com la creació d’un segon itinerari forestal terapèutic, la consolidació d’un santuari forestal de biodiversitat i la parametrització dels beneficis ambientals que aquest santuari subministra a la societat.
 • Fundació Greennova. Contribució a la lluita contra el canvi climàtic, l’escalfament global i la pol·lució amb l’impuls dels projectes “GRAFECO2” i “CAPTACO2”, que investiguen maneres renovables i no contaminants de captar el CO2 per eliminar-lo de l’aire i reduir l’efecte d’hivernacle.
 • Fundació Vicente Ferrer. Aliança per a la construcció d’una planta purificadora d’aigua al poble de Gundala Thanda (Índia), que permetrà fornir la població d’una forma contínua, accessible i assequible, amb els nivells de qualitat adequats per al consum personal i domèstic.
 • Architectural Association Inc. School of Architecture. Participació en el projecte interdisciplinari “Vertical Winery”, que estudia la construcció d’una instal·lació vitivinícola que permeti minimitzar la petjada ecològica i l’impacte en l’entorn de la indústria del vi, així com optimitzar els seus processos de producció i distribució.

Contribuïm als ODS:

ODS ODS ODS

Educació i excel·lència professional

Coneixement i divulgació
 • Publicacions de Caixa d’Enginyers. Edició de la Guia de Previsions: Com estalviar i invertir en temps de tipus d’interès molt baixos i negatius, el segon volum de la sèrie Quaderns de finances i assegurances, que té per objectiu formar els socis sobre diferents aspectes rellevants en aquests àmbits de forma pràctica i comprensible.
 • Fundació Privada Institut d’Estudis Financers (IEF). Col·laboració amb l’IEF per impulsar l’Observatori de Divulgació Financera (ODF), una plataforma de divulgació i coneixement que publica treballs tècnics i organitza trobades amb professionals rellevants del sector.
 • COGITI-Consell General de l’Enginyeria Tècnica Industrial d’Espanya. Patrocini del “Baròmetre Industrial 2020” del COGITI–Càtedra Internacional COGITI d’Enginyeria i Política Industrial (UCAM), l’estudi sobre la situació del sector industrial en el nostre país que, any rere any, revela quines són les seves perspectives i quins els seus reptes clau.
 • Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Desenvolupament del programa “Faster Future. Anem a per la COVID-19”, que té per objectiu millorar el diagnòstic i el tractament de la COVID-19 mitjançant la investigació científica.
 • Real Academia de la Ingeniería. Col·laboració amb el projecte “Dona i Enginyeria” per ajudar a impulsar el paper de la dona en l’àmbit de les ciències i la tecnologia, així com donar visibilitat al treball d’enginyeres que han obert camí en aquest camp. 
 • Observatori de l’Enginyeria d’Espanya. Impuls de la creació d’aquesta entitat, que té l’objectiu de mostrar quina és la realitat actual de l’enginyeria i quines són les seves perspectives de futur.
 • Coordinadora Catalana de Fundacions. Creació de l’Observatori de Fundacions de Catalunya per aprofundir en l’estudi del sector fonamental i donar a conèixer l’impacte de la filantropia en la societat.
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana. Col·laboració en l’organització dels fòrums de debat del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, un lloc de trobada per als professionals d’aquest sector clau en el qual es debat sobre el rol de l’enginyeria en la societat i els reptes als quals s’enfronta.
 • Escola d’Enginyers Industrials d’Àlaba. Patrocini del “V Fòrum d’Enginyeria i Ocupació d’Àlaba”, una iniciativa que pretén fomentar la inserció laboral i l’accés dels joves a l’ocupació connectant els professionals de l’enginyeria amb les empreses més importants del sector.
 • Fundació ProDTI. Suport a les activitats d’aquesta Fundació, la missió de la qual és promoure el progrés tecnològic en tots els àmbits. Les seves funcions van des de la investigació fins a la cooperació amb empreses i administracions públiques, passant per la formació de professionals.
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats en Enginyeria Agrícola d’Alacant. Ajuda en els actes del Col·legi amb l’objectiu de donar suport i reconèixer públicament els nous col·legiats com a representants del futur del sector.
Beques i premis
 • Premi Emprenedoria per a la Tecnologia, la Innovació i la Sostenibilitat. Reconeixement a una empresa emergent el seu primer any de vida.
 • Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal per Impuls de la transformació d’idees de negoci relacionades amb la ciència, la innovació i la tecnologia en empreses reals.
 • Fundació Empreses IQS. Beques per a graus o dobles titulacions de grau en Química, Enginyeria Química i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Aportació al projecte “Premis Bonaplata” per a la valoració del patrimoni industrial tècnic i científic en la categoria d’Estudis.
 • Universitat Politècnica de Catalunya. Préstecs per a estudis a l’estranger a 0 % d’interès dins del projecte “UPC Alumni”. Beques de mobilitat internacional per a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Universitat Politècnica de València. Premi Consell Social de les Escoles Tècniques als millors expedients acadèmics.
 • Deusto Universidad. Premi als millors expedients acadèmics dels estudis de màster.
 • Fundació ESADE. Col·laboració amb el programa de beques ESADE mitjançant beques talent per a estudiants.
 • Universitat Pompeu Fabra. Col·laboració amb el programa de beques per a la primera matrícula en estudis de ciència de dades.
 • Universidad de Zaragoza. Beques de mobilitat per a estades internacionals durant els estudis oficials de grau.
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Beques per als màsters d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions.
 • Universidad Politécnica de Madrid. Beques a l’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient. Torneig classificatori de la FIRST LEGO League Madrid UPM.
 • Germandat d’Estudiants de Sevilla. Col·laboració en el programa “Estudiants” d’ajudes universitàries.
 • Universitat de Vic. Premis als millors treballs d’investigació de batxillerat i premis Innova Talent als millors treballs de final de grau.
 • Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSE). Premis als millors expedients de primer curs de Grau en Edificació i el Doble Grau en Edificació i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT). Premi SOCIEMAT Caixa Enginyers al millor Treball de Fi de Grau en Enginyeria en Materials.
 • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana. Premi Enginyer/Enginyera Jove a la trajectòria professional d’enginyers i enginyeres de camins, canals i ports menors de 35 anys.
 • Associació d’Enginyers Industrials de Madrid. Projecte “X JEDII”, la desena edició de les Jornades Estatals d’Enginyeria Industrial.
 • Universidad de Sevilla. Premi al millor expedient de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica.
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Beques per a la realització de tesis doctorals.
 • Universitat d’Alacant. Edició 2020 dels premis que reconeixen el rendiment acadèmic dels estudiants.
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant (COIAL). Premis Sant Isidre per estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms en iniciar la seva etapa professional.

Contribuïm als ODS:

ODS ODS ODS

Ens comprometem a avançar

Assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és una fita col·lectiva, impulsada pel Pacte Mundial de les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el medi ambient i propagar el benestar a totes les persones, a la qual Caixa d’Enginyers fa temps que s’ha sumat i en la que el 2020 hem centrat els nostres esforços.

Per això, continuem amb el nostre compromís de maximitzar i incrementar l’impacte social de la inversió que destina la Fundació a projectes socials, mediambientals i educatius. Els projectes i aliances que durant el 2020 s’han sumat als realitzats anteriorment han permès que el conjunt de l’impacte i valor social generat s’hagi multiplicat per 4,3.

memòria social