Articles guardats
Presentació resultats anuals 2018: Caixa d’Enginyers augmenta la concessió creditícia un 19,06% el 2018

Actualitat

Presentació resultats anuals 2018: Caixa d’Enginyers augmenta la concessió creditícia un 19,06% el 2018

Caixa d’Enginyers ha presentat els resultats anuals del Grup de l’exercici 2018. Les dades presentades posen de manifest el fort creixement del Grup afermat en el seu model de negoci cooperatiu.

 • La cooperativa de crèdit aconsegueix un índex de recomanació dels seus socis segons la metodologia NPS (Net Promoter Score) del 56%, enfront del 2,5% de mitjana del sector
 • L’Entitat continua creixent i tanca el 2018 amb 187.410 socis, un 16,83% més que l’exercici anterior gràcies a la valoració positiva de la seva atenció al soci i als valors cooperatius que posen al soci en el centre
 • El Grup obté un resultat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció de 12,8 milions d’euros
 • El resultat després d’impostos ascendeix a 11,2 milions d’euros, el que representa un 6,76% de ROE

El volum de negoci del Grup ha augmentat un 7,65%, aconseguint els 6.190 milions d’euros. L’augment dels socis, que ja són més de 187.000 al tancament del 2018, ha estat d’un 16,83% més que en l’any anterior i que tenen la seva base en la qualitat del servei prestat, l’assessorament personalitzat i els valors cooperatius.

L’elevada solvència i l’alta qualitat dels actius continuen sent característiques intrínseques del Grup Caixa d’Enginyers que ha presentat una ràtio de capital del 14,24%, molt per sobre dels requisits reguladors i de la mitjana del sector a Espanya, que se situa en l’11,28% (segons dades del 3T de 2018). I ha obtingut una ràtio de morositat del 2,77%, amb una taxa de cobertura del 57,93%.

El Grup ha obtingut un índex de recomanació segons la metodologia NPS (Net Promoter Score) del 56%, 9,5 punts per damunt que en l’exercici anterior i molt superior a la mitjana del sector del 2,5%, la qual cosa situa a l’Entitat en una posició destacada en el sector. També ha augmentat l’índex de satisfacció que s’ha situat en 8,34 enfront del 8,21 de l’exercici passat.

Quant als recursos gestionats dels socis han assolit la xifra de 4.363 milions d’euros, un 14,93% més que en 2017, destacant els dipòsits amb un creixement del 29,34%.

A més, per donar resposta a aquest augment de l’activitat i seguir apostant per un model basat en la proximitat amb el soci, l’Entitat ha obert en el 2018 tres noves oficines. Aquestes obertures s’han complementat amb la banca digital, que obté 33.000 visites diàries. De fet, un 35% dels socis són exclusivament digitals. A més, han augmentat el nombre d’operacions realitzades a través de la Banca Mobile i online que han estat de 94 milions. Finalment, les descàrregues de l’aplicació de Banca Mobile han estat un 51% superiors a l’any anterior.

Quant al crèdit, el compromís del Grup per a fomentar el desenvolupament dels seus socis ha portat a un increment de la nova concessió de crèdit del 19,06%, el que ha suposat un augment del 5,32% del crèdit brut, que representa un terç dels ingressos de l’Entitat.

Resultats anuals 2018

Joan Cavallé, Director General de Caixa d’Enginyers

Resultats financers

El resultat del Grup abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció ha estat de 12,8 milions d’euros

Entre els principals indicadors destaca:

 • Socis: 187.410, un 16,83% més
 • Crèdit als socis (brut): 1.697 milions d’euros, un 5,32% més
 • Volum de negoci: 6.190 milions d’euros, un 7,65% més
 • Benefici net: 11.162 milers d’euros
 • Ràtio de Solvència: 14,24%
 • CET1: 14,24%
 • ROE del 6,76% enfront del 6,11% de mitjana del sector
 • Ràtio d’Eficiència del 76,01%, enfront del 54,6% de mitjana del sector
 • Taxa de Morositat: 2,77%, enfront del 3,33% de 2017
 • Ràtio de Palanquejament del 5,03%
 • LCR: 276%. Requisit regulador 100. Basilea III
 • NSFR: 153%. Requisit regulador 100. Basilea III

A més, l’agència de ràting Fitch ha atorgat la màxima qualificació a la cartera hipotecària de Caixa d’Enginyers, incrementant la seva qualificació creditícia del tram A1 de la titulització hipotecària Caixa Enginyers AyT2 de AA+ a AAA. Això la situa en el tram més elevat de l’escala de qualificació creditícia.

“Sens dubte 2018 ha estat un any complex per al sector, que hem sabut afrontar amb solvència. De fet, hem continuat creixent, apostant per l’assessorament personalitzat i la proximitat, i consolidant-nos com una entitat cooperativa de referència. Tot això ens ha portat a aconseguir molt bons índexs de satisfacció i recomanació que ens impulsen a continuar treballant en aquesta línia”, ha afirmat Josep Oriol Sala, President del Grup Caixa d’Enginyers.

 

“L’augment dels socis, del volum de negoci i dels recursos gestionats són un autèntic repte i una mostra de la fortalesa del Grup. Hem superat les expectatives que ens vàrem formular en el pla de negoci per al 2018 i hem pogut resoldre amb professionalitat i rigor el fort creixement de la demanda de servei dels socis, per això, hem abordat les inversions necessàries per a afrontar el futur del Grup amb solidesa i per construir una estructura òptima per a continuar oferint el millor servei als socis”, ha assenyalat Joan Cavallé, Director General del Grup Caixa d’Enginyers.

El 2018 el Grup ha realitzat alguns canvis a la seva estructura organitzativa, especialment en les àrees de servei al soci, negoci i governança. Amb aquests canvis, Caixa d’Enginyers compta amb dues subdireccions generals, que responen a les dues grans àrees clau per a l’Entitat: Serveis al Soci, i Gestió Global del Risc amb Compliment Normatiu. Tot això, enfocat a reforçar el servei al soci i donant resposta a les necessitats derivades del creixement experimentat al llarg dels anys.

Resultats anuals 2018

Gestió d’actius

Caixa d’Enginyers Gestió ha presentat uns sòlids resultats en el 2018, destacant el patrimoni gestionat que se situa en 564 milions d’euros. A més, compta amb augment del 7,7% dels partícips dels fons.

A més, ha mantingut la seva clara aposta per la inversió socialment responsable, sent la segona gestora d’àmbit nacional en actius sota gestió ISR. De fet, compta amb els dos únics fons a Espanya amb la certificació AENOR com a Producte Financer Socialment Responsable. També ha obtingut la màxima qualificació en sostenibilitat dels fons Fonengin ISR, FI i CE Environment ISR, FI atorgada per l’agència de qualificació Morningstar.

Assegurances i pensions

En el 2018, Caixa d’Enginyers Vida i Pensions ha complert 10 anys, període durant el qual ha consolidat el seu negoci. Entre els principals resultats obtinguts destaca la ràtio de solvència del 199% i compta amb un patrimoni gestionat en productes d’estalvi i inversió de més de 450 milions d’euros, un 12% més que en 2017.

També ha crescut el volum de primes de Bancaseguros, concretament un 10,8%.

Crèdit a l’empresa

Grup Caixa d’Enginyers està compromès amb el desenvolupament econòmic, sense oblidar la sostenibilitat, per això en el 2018 es va adherir a la línia de crèdit ICO IDAE Eficiència Energètica 2017-2018, exclusiva per a la Banca d’Empreses. D’aquesta manera, Caixa d’Enginyers va apostar per finançar els projectes de PIMES i grans empreses del sector industrial, comercial i d’hostaleria, relacionats amb l’eficiència energètica.

El crèdit a l’empresa representa el 24% del total de la inversió creditícia, la qual cosa suposa el 6,57% del volum de negoci del Grup.

Compromís amb la sostenibilitat

El 2018 l’Entitat es va sumar al Pacte Mundial de Nacions Unides, la major iniciativa voluntària de Responsabilitat Social del món amb més de 13.000 entitats signants i presència en més de 160 països.

Caixa d’Enginyers contribueix en un total de 14 dels 17 ODS a través de l’activitat del Grup, però es van identificar 3 d’ells per a treballar de forma més específica i garantir un major impacte:

 • ‘Treball decent i creixement econòmic’
 • ‘Indústria, innovació i infraestructura’
 • ‘Acció pel clima’.

Fundació Caixa d’Enginyers

Des de la creació de la Fundació Caixa Enginyers al 2011, els fons destinats a l’acció social del Grup s’han incrementat en un 62,8%, s’han dut a terme més de 400 projectes en aliança amb universitats, associacions de professionals i organitzacions del tercer sector.

S’ha destinat un import de 3,2 milions d’euros a ajudar a més de 190.000 persones en risc d’exclusió social i laboral, a atorgar beques d’estudis i a formar a més de 2.300 persones, i a donar oportunitats a més de 850 emprenedors, que han participat en diferents iniciatives de foment de l’emprenedoria, entre altres accions.

El retorn en impacte social de la inversió realitzada per la Fundació s’ha situat en el 2018 en una ràtio del 3,5, el que significa que per a cada euro invertit ha multiplicat per 3,5 el seu valor.