Articles guardats
Programa d’acollida als refugiats FAS-UAB

Fundació Social

Programa d’acollida als refugiats FAS-UAB

Estem davant una greu situació de crisi en quant a les persones migrants i refugiades. La vulneració constant dels drets fonamentals, no fa fàcil el canvi a un món millor.

Des del 2016 la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, en col·laboració amb la Fundació Caixa d’Enginyers i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, ha començat a treballar en aquesta direcció. El Sistema d’Acollida i Integració per a sol·licitants i beneficiaris de Protecció Internacional treballa per acompanyar, formar i sensibilitzar les persones refugiades, fomentant així la seva integració al món universitari i facilitant la seva inclusió laboral.

Cada any, entre 40 i 60 persones arriben a la Vila Universitària de la UAB per acollir-se a aquest programa. Més de 130 integrats que es trobaven en busca de refugi ara resideixen al campus, i 103 voluntaris han participat en aquestes accions.

Aquesta és la història de l’Emad, decidit a quedar-se a Barcelona per estudiar i construir el seu futur.

Coneix la història de la Sara, una noia d’Algèria que ha arribat per aconseguir ser forta i lliure.

Des de la Fundació Caixa d’Enginyers col·laborem amb el programa d’acollida de refugiats que desenvolupa FAS-UAB per la plena integració i implicació de la població universitària en les accions d’acollida i acompanyament.