Articles guardats
Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

Actualitat Economia sostenible Social

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

L’eficiència energètica es defineix com l’ús eficient de l’energia. Des de 1998, cada 5 de març se celebra el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica amb l’objectiu de conscienciar les persones i les empreses consumidores d’energia sobre la importància de protegir el medi ambient fent-ne un ús responsable i racional.

La Comissió Europea pretén que la Unió Europea aconsegueixi una economia pròspera, moderna, competitiva i climàticament neutra el 2050. Així, cada Estat membre ha d’elaborar un Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030.

Les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que enviem a l’atmosfera són cada vegada més grans. Els principals responsables d’aquestes emissions són la indústria (31%), el transport (28%), la generació d’energia (14%), el sector primari (12%) i el sector residencial (6%).

Les administracions i empreses han de ser exemplars en matèria d’estalvi i eficiència energètica. Per aquesta raó, a Caixa d’Enginyers portem anys destinant esforços a millorar el consum de recursos i a reduir i compensar les emissions de CO2 que generem, ja que som conscients que el sector financer també és clau en la transició energètica. Així mateix, compensem les emissions de CO₂ de totes les empreses del Grup.

El paper de la societat també és imprescindible per aconseguir un model energètic net, distribuït i democràtic. Existeixen certes mesures que podem dur a terme en el nostre dia a dia per fer un ús sostenible de l’energia. Per exemple:

  • Consumeix productes o serveis d’empreses que cuidin els seus processos i demostrin el seu compromís amb el medi ambient.
  • Prioritza el transport públic, bicicleta o similars, comparteix vehicle o, si pots, aposta per vehicles elèctrics.
  • Fes servir electricitat 100% renovable i disminueix el teu consum elèctric.
  • Consumeix productes de proximitat i redueix el consum de carn i de productes processats.
  • Adquireix nous hàbits de consum d’energia, substitueix els electrodomèstics antics per altres de nous amb certificació i fes un bon manteniment dels equips elèctrics.
  • Aprofita les hores de llum natural per a les tasques que requereixen més il·luminació.
  • Apaga els llums i els dispositius elèctrics quan no els utilitzis.

En conclusió, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, volem recordar que l’energia és un bé escàs en la naturalesa, que té un cost econòmic i social. Fer-ne un ús irresponsable pot tenir repercussions negatives en el planeta. És per això que cadascun de nosaltres hauríem de fer tots els possibles per cuidar el medi ambient.