Articles guardats
Reduir el consum de carn, clau per salvar el planeta

Actualitat Economia sostenible Social

Reduir el consum de carn, clau per salvar el planeta

Quina relació hi ha entre reduir el consum de carn i protegir el medi ambient? Doncs bé, en aquest article explicarem com afecta el consum excessiu de carn al nostre ecosistema i les conseqüències que genera, que no són poques.

La veritat és que la nostra dieta està destruint el planeta a una velocitat desmesurada a causa, entre d’altres coses, del consum excessiu de carn. Segons un informe del centre d’estudis World Resources Institute, el consum de carn procedent d’animals remugants (bou i vaca, ovella i cabra) va camí d’augmentar un 88% al 2050 (respecte al 2010). A més, la meitat de la població mundial ja consumeix un 50% més proteïnes de les necessàries.

Són moltes les persones que consideren que el sistema alimentari actual és insostenible i clau en la deterioració dels nostres recursos naturals. Per això, cada vegada hi ha més detractors d’aquest consum excessiu de carn, tant des del punt de vista de la salut com de l’impacte en el planeta.

Però, quines són aquestes conseqüències per al medi ambient?

A continuació, us exposem algunes de les més destacables:

  • Del total de les emissions a nivell mundial, el 14,5% les genera la ramaderia industrial. Aquest 14% equival a les emissions generades per tot el transport. És a dir, equival a totes les emissions sumades de cotxes, avions, camions i vaixells a tot el món. Amb aquestes dades, queda patent que no podem frenar l’escalfament global si no canviem la manera de produir i consumir carn i altres derivats animals.

“La ramaderia genera tants gasos d’efecte d’hivernacle com tots els cotxes, trens, vaixells i avions junts.”

  • El 80% de la desforestació de l’Amazònia s’atribueix a l’activitat ramadera. A què es deu això? Principalment als monocultius, transgènics en la seva majoria, de soia i blat de moro per a produir penso i alimentar al bestiar d’Europa.
  • La producció de carn porta a la sobreexplotació d’aqüífers. Mentre per a un quilo de llenties necessitem uns 5.000 litres d’aigua, per a produir un quilo de carn de boví es necessiten 15.000 litres, la mateixa quantitat d’aigua que utilitza una persona en 100 dies.
  • També ens trobem amb problemes de contaminació de l’aigua i el sòl a causa de purins, antibiòtics, fertilitzants i plaguicides. A Catalunya, per exemple, 142 municipis tenen aquests problemes a causa de la contaminació causada pels purins dels porcs. El 91% d’aquests purins contamina l’aire, la terra i l’aigua perquè la terra només és capaç d’absorbir un 9%.
  • No podem deixar de banda el benestar animal, el gran oblidat de la ramaderia industrial que es basa en un principi bàsic: alimentar i sacrificar als animals com més de pressa millor i sota qualsevol condició per a maximitzar els beneficis. La ramaderia industrial es caracteritza per l’apilament d’animals en espais molt reduïts on no es poden ni moure, per no parlar del maltractament animal que es duu a terme en alguns casos. Avui dia coneixem que el 87% dels porcs estan tancats a l’interior de naus i mai veuran la llum del sol.

“Combatre la crisi climàtica exigirà reduir un 40% el consum de carn”

Com reduir el consum de carn:

  1. D’una banda, és bàsic reduir la quantitat del teu plat: és millor menjar alguna cosa amb carn que carn amb alguna cosa. Per a ajudar-te a aplicar aquesta pràctica en els teus hàbits, pots planificar un menú setmanal.
  2. D’altra banda, destaquem la importància de consumir productes ecològics, no sols de carn sinó de tota mena. A més, relacionat amb aquest punt, s’ha demostrat que la gran majoria de les persones que mengen aliments ecològics redueixen el consum de carn i altres derivats animals.
  3. Demana una dieta menys càrnia. Els menús dels restaurants, menjadors públics i escoles es caracteritzen per un excés de proteïnes animals. Aquests menús poden anar en funció de la demanda, així que exigeix un altre tipus de dieta.
  4. Difon aquesta informació, saber és poder. Si coneixes a algú que desconeix la relació que hi ha entre el consum de carn i el medi ambient, explica-li els punts que hem exposat en aquest article o passa-l’hi perquè també estigui informat.

“Si el consum d’aliments d’Espanya tornés als patrons de la dieta mediterrània d’antany, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a la producció d’aliments baixarien un 72%; l’ús de terres agrícoles es reduiria un 58%; el consum d’energia disminuiria un 52% i el d’aigua un 33%»

Greenpeace España