Articles guardats
Caixa d’Enginyers, primera entitat bancària d’Espanya a adherir-se al Tobacco-Free Finance Pledge

Actualitat Cooperatiu Finances Social

Caixa d’Enginyers, primera entitat bancària d’Espanya a adherir-se al Tobacco-Free Finance Pledge

¿En qué consisteix la iniciativa?

La iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge té com a objectiu ajudar a reduir el consum de tabac al món a través de la capacitat d’actuació que té el sector financer. Per a això promou diverses accions com:

  • Destacar el lideratge de les institucions financeres que han implementat polítiques de finançament sense incorporar el sector del tabac i impulsar que d’altres ho facin.
  • Catalogar el tabac en l’agenda corporativa com a producte i indústria d’alt risc i eliminar oportunitats per a possibles col·laboracions.
  • Desvincular a les associacions financeres i corporatives de les empreses d’aquest sector. Sensibilitzar les institucions financeres sobre el paper essencial que han de jugar per a ajudar a un control efectiu del consum d’aquest producte.
  • Incentivar la transició cap a polítiques financeres lliures d’aquest sector.

“Passar a unes finances sense tabac és primordial per als bancs, els fons de pensions, les asseguradores i els administradors d’actius compromesos amb un futur sostenible”.

Dra. Bronwyn King AO, directora general de Tobacco Free Portfolios

El paper de Caixa d’Enginyers

Des de Caixa d’Enginyers i Caixa Enginyers Gestió estem orgullosos d’anunciar que ens hem adherit a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge, essent el primer banc i la primera gestora de fons d’Espanya que s’uneixen a aquest projecte. Caixa d’Enginyers Gestió descarta empreses de sectors que causen un impacte negatiu en la salut de les persones.

“Hem de generar un impacte positiu a través dels productes que oferim, creant valor per a la societat. Les iniciatives que proposa la Tobacco-Free Finance Pledge estan totalment alineades amb els nostres valors.”

David Murano, subdirector general i director de l’Àrea de Gestió Global del Risc de Caixa d’Enginyers

Es tracta d’un programa de Tobacco Free Portfolios desenvolupat en col·laboració amb la Iniciativa de Finances del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), PSI (Principis per a una Assegurança Sostenible) i PRI (Principis d’Inversió Responsable), en el qual participen 153 institucions internacionals de 22 països.

La nostra relació amb la Inversió Socialment Responsable

Des de l’inici de la seva activitat, Caixa Enginyers Gestió ha donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera. De fet, va ser una de les primeres gestores a registrar un fons d’Inversió Socialment Responsable (ISR) el 2006. En el marc d’aquest compromís amb la responsabilitat, la Gestora exclou de la inversió empreses fabricants de tabac i altres companyies del sector del tabac; armes, explosius o vehicles militars; i fabricants de components específics per a la indústria militar el percentatge d’ingressos de la qual superi el 10% per aquest concepte. A més, també s’exclou la inversió en deute sobirà de països que estiguin classificats amb IDH (Índex de Desenvolupament Humà) mitjà o baix segons l’ONU.

L’adhesió de Caixa d’Enginyers a UNEF FI

Recentment ens hem unit a UNEP FI, a través de la qual se subscriuen els sis principis de banca responsable que l’Entitat porta desenvolupant des del seu origen. A més, des de 2014 estem adherits a la iniciativa PRI, promoguda per Nacions Unides, que busca la integració de criteris d’Inversió Socialment Responsables en la presa de decisions d’inversió.

En el marc d’aquest compromís que el Grup Caixa d’Enginyers té amb la banca responsable, el setembre passat ens vam unir a la Declaració a favor d’una cooperació mundial renovada, impulsada per Nacions Unides amb motiu del seu 75è aniversari. Amb la signatura d’aquest pacte mundial, l’Entitat demostra el seu suport a l’organització i al multilateralisme inclusiu, un valor molt arrelat a Caixa d’Enginyers.

Leave a Comment