Articles guardats
Finances sostenibles, la nova aposta de la Comissió Europea

Actualitat Economia sostenible Finances General Social

Finances sostenibles, la nova aposta de la Comissió Europea

Un dels focus d’aquest nou any 2021 per part de la Comissió Europea són les finances sostenibles, fet que queda patent amb la seva recent campanya ‘Invest Green’, en la qual es comunica la importància de posar el control en les nostres finances i apostar per una entitat financera verda o sostenible.

Per part nostra i com a entitat financera sostenible, volem fer córrer la campanya i sumar-nos-hi compartint informació rellevant per triar, amb consciència, una entitat ètica i que vetlli per l’entorn i pels que hi habiten. La nostra acció ara farà que el planeta sigui un lloc millor a llarg termini.

Punts clau per triar una entitat financera sostenible

  • Els teus comptes bancaris

Els diners dipositats en el teu banc són utilitzats per aquest per realitzar inversions i generar beneficis. No hi ha res de dolent en això, tret que el banc podria invertir els teus diners en sectors que entren en conflicte amb les teves conviccions (com ara combustibles fòssils, altres sectors contaminants, armes, tabac, etc.), ja que solen ser sectors amb un alt rendiment. En virtut de les normes europees, els grans bancs europeus han de publicar informació relacionada amb la sostenibilitat en els seus informes anuals.

A Caixa d’Enginyers tenim un clar posicionament ISR, amb el qual garantim que la nostra inversió és responsable i exclou sectors conflictius com poden ser les armes o el tabac.

  • La teva pensió

Els diners estalviats mensualment per a la teva pensió s’inverteixen a través de fons de pensions en diversos sectors econòmics per augmentar el seu import total al llarg del temps. Això, en si mateix, no ha de suposar cap problema, però en entitats sense un posicionament sostenible, els diners poden invertir-se en sectors que tu no vols finançar.

A Caixa d’Enginyers comptem amb el pla de pensions CE Climate Sustainability ISR, PP, que deixa una petjada sostenible en el camí cap a la teva jubilació a través d’una inversió responsable i sostenible en empreses compromeses amb el respecte al medi ambient. Independentment d’aquest pla, tots els productes de Caixa d’Enginyers segueixen criteris responsables i criteris d’exclusió.

  • Les teves inversions: fons

Cada vegada hi ha més fons d’inversió responsables que només inverteixen en determinats sectors econòmics. Busca fons amb estrictes normes ambientals, socials i de governança (ASG), que no vagin a invertir els teus diners en sectors controvertits. Caixa d’Enginyers n’és una bona aposta.

La UE va adoptar recentment normes sobre dues noves categories d’índexs de referència de baix impacte carbònic, els índexs de referència climàtics de la UE, que tenen per objecte reduir les emissions de carboni i donar suport als objectius ASG. Les normes, que seran aplicables molt aviat, també estableixen requisits mínims de divulgació ASG que els administradors de tots els índexs de referència de la UE (excepte els índexs de referència de tipus d’interès i divises) hauran de tenir en compte.

  • Les teves inversions: valors

Si inverteixes els teus diners directament en accions o bons d’empreses, pots trobar informació sobre les normes ambientals, socials i de governança (ASG) d’aquestes empreses a través dels seus informes anuals, els seus informes sobre la responsabilitat social o els seus llocs web.