Articles guardats
Actualitat econòmica 11 de març

Finances

Actualitat econòmica 11 de març

Els mercats de renda variable europeus tancaven la setmana amb descensos generalitzats, marcats per un anunci inesperat del BCE, en el qual:

  • va informar que no es produiran increments en els tipus fins l’any 2020;
  • a més, va anunciar la implantació d’un nou programa de refinançament (TLTRO III) que s’activarà el setembre i finalitzarà el març del 2021.

Així mateix, es revisaven a la baixa les previsions d’inflació i de creixement dels propers tres anys, mentre que l’impacte de la guerra comercial i les tensions pel brexit s’evidencien en les últimes dades publicades.

En matèria comercial, s’han intensificat els rumors d’arribada d’acord entre els Estats Units i la Xina el proper 27 de març, alhora que pren força la possibilitat que l’eliminació aranzelària es produeixi de manera gradual.

A la Xina, després de la debilitat de les últimes dades macroeconòmiques publicades, s’ha anunciat la implantació d’un programa d’estímuls: el govern anunciava estímuls fiscals, així com majors inversions, per a tractar de potenciar el creixement econòmic.

Aquest programa s’anuncia després de conèixer-se la rebaixa dels objectius de creixement, que es van situar a nivells del 6-6,5 %. El gruix dels estímuls se centra en la rebaixa d’impostos (293.310 MUSD) i en un augment de la inversió en infraestructures.

Al Regne Unit, el focus d’atenció se centrava en la votació de l’acord del brexit amb la Unió Europea del proper dimarts 12 de març.

Evolució de l’IBEX 35 (font: Bloomberg)

Per la seva banda, alguns membres de la Reserva Federal, com Brainard, se sumaven a les veus que demanen paciència en reconèixer que un entorn de riscos creixents aconsella ser més cauts en la política monetària.

Evolució de l’S&P 500 (font: Bloomberg)

En els mercats de deute, l’impacte més rellevant es va observar en la variació del preu del bo alemany a 10 anys, la taxa de rendibilitat interna del qual es va situar a nivells propers al 0 % després de la citada intervenció del governador del BCE, Mario Draghi. Aquests nivells s’apropen als mínims de l’octubre del 2016, mentre que el seu últim nivell cotitzat suposa el 0,06 % de la TIR.

Evolució de la TIR del Bund (font: Bloomberg)

Per la seva banda, el Treasury a 10 anys es manté en nivells de la TIR del 2,64 %, en mostrar certa estabilitat des que es va conèixer la flexibilització del programa de normalització de tipus per part de la Reserva Federal.

Finalment, en relació amb els mercats de matèries primeres, observem que la tendència alcista de l’or s’ha invertit, però que, finalment, ha mantingut nivells propers als 1300 USD/unça.

El barril de Brent, per la seva part, segueix situant el preu a nivells inferiors als 70 USD/barril.

Evolució del preu del barril de Brent (font: Bloomberg)

De cara a l’agenda d’aquesta setmana, ens centrem en els següents esdeveniments:

  • La publicació de dades als Estats Units: la xifra de vendes al detall del gener, la inflació del febrer i l’últim informe de comandes de béns duradors.
  • Al Regne Unit, demà, 12 de març, se celebra la votació sobre l’acceptació de les condicions acordades per l’executiu de May i la Unió Europea, a 19 dies de la data fixada per a la seva sortida del mercat únic.
  • A la Xina, es publiquen dades de producció industrial. Aquesta informació és especialment rellevant, a causa que últimes dades d’exportació reflectien les xifres més febles dels últims tres anys.