Articles guardats
Celobert Cooperativa: “fomentem la cohesió social i el dret a l’habitatge”

Cooperatiu Entrevistes

Celobert Cooperativa: “fomentem la cohesió social i el dret a l’habitatge”

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social, i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia social i sostenible, ens trobem en aquesta ocasió amb Celobert Cooperativa, que treballa pel dret a l’habitatge i l’arquitectura amb una mínima petjada ecològica.

Professionals de l’àmbit de l’arquitectura, l’enginyeria i l’urbanisme formen part de Celobert Cooperativa. Aquest equip multidisciplinari, amb més de 15 anys d’experiència, uneix esforços per posar els seus coneixements al servei d’una societat millor. Des de Celobert Cooperativa consideren que una bona xarxa és clau per poder generar l’impacte esperat. Així doncs, el treball col·laboratiu entre col·lectius i plataformes socials, administracions públiques i xarxes d’àmbit professional, és clau per incorporar l’eficiència energètica als projectes, reduir l’impacte mediambiental de les construccions i promoure el dret a l’habitatge a viles i barris.

Com us definiríeu com a cooperativa?

Celobert Cooperativa és una cooperativa sense ànim de lucre formada per especialistes en l’àmbit de l’arquitectura, l’enginyeria i l’urbanisme, que treballa amb la convicció que des dels serveis tècnics, també es pot construir una societat millor.

A nivell intern, ens organitzem segons els principis cooperatius d’ajuda mútua, responsabilitat ecosocial, democràcia interna, equitat i solidaritat; som una empresa de propietat conjunta i gestionada democràticament.

Celobert Cooperativa

Quina és la vostra missió?

Volem transformar la societat a través del treball tècnic enfocat a les diferents escales de l’hàbitat: des de l’arquitectura i l’enginyeria, a l’urbanisme i l’habitatge.

Amb la nostra activitat afavorim l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis, treballem per reduir la petjada ecològica durant el procés constructiu i fomentem la cohesió social i el dret a l’habitatge a pobles i ciutats.

Què consideres que aporten les cooperatives a la societat?

Les cooperatives som una alternativa real a l’economia que prioritza el benefici econòmic davant les persones. Som empreses que apostem per una organització horitzontal i treballem per crear llocs de treball dignes i compatibles amb la vida. A més, fem realitat projectes col·lectius que aposten per valors humans i mediambientals.

I no som un sector econòmic minoritari; segons dades aportades per la Generalitat de Catalunya*, l’economia social i solidària que es crea al voltant del cooperativisme va donar feina al 10% de la població i va generar el 8% del PIB, durant el 2018.

Quins projectes pot dur a terme una cooperativa com la vostra per fomentar la sostenibilitat?

En l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria dissenyem edificis energèticament eficients, fomentem pràctiques d’estalvi energètic i utilitzem materials de baix impacte ambiental per reduir la petjada ecològica. A més, acompanyem a particulars i col·lectius d’autopromoció durant tot el procés de construcció o rehabilitació de l’edifici, fent-los participar en les diferents fases del projecte.

En l’àmbit urbanístic treballem pel dret a l’habitatge i la cohesió social a través de projectes adaptats a les necessitats i realitats de l’entorn, i ho fem conjuntament amb la ciutadania, entitats locals i administració pública. Apostem per pràctiques que potencien els drets socials i ambientals a través de l’activació d’habitatge en desús i fomentant nous models d’accés a l’habitatge no especulatiu, com la masoveria urbana i les cooperatives en cessió d’ús.

Quin creus que és el futur de les cooperatives? Cap a on van?

Seguint amb les dades que dóna la Generalitat sobre el sector, es constata que el cooperativisme català no només està en alça sinó que ha demostrat ser fort inclús durant la crisi: al 2018 es van crear 210 noves cooperatives i durant els pitjors anys de la crisi, del 2008 i 2012, se’n van crear quasi 500, sense baixar mai del 75% de contractació indefinida.

És a dir, no només és una alternativa que té una influència positiva sobre les persones i l’entorn, sinó que és una fórmula que funciona i que cal potenciar. En aquest sentit, creiem que és important que es segueixi treballant per una llei d’economia social en l’àmbit català per protegir i fomentar-ne la seva pràctica.

*Font: naciodigital.cat