Articles guardats
Com influir en els ODS des de la gestió de fons d’inversió

Finances

Com influir en els ODS des de la gestió de fons d’inversió

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu d’eliminar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres, per aconseguir un desenvolupament mundial sostenible.L’Agenda inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través dels quals es proposa d’abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

Per què són rellevants per a la societat els ODS?

Els ODS es van crear amb l’objectiu de promoure la cooperació entre nacions i corporacions i de mobilitzar i conscienciar tota la societat de la importància d’aconseguir les metes comunes i així garantir un món més sostenible per a les pròximes generacions. Els seus principals actors són els països signants que tenen el deure i la responsabilitat de desenvolupar i fomentar polítiques que Impactin en aquests. No obstant això, el seu Impacte arriba a tota la societat amb la implicació no només de les institucions, sinó del sector privat i de totes les persones del planeta.

Un exemple representatiu de la importància d’involucrar tota la societat és la necessitat econòmica per aconseguir els ODS. La Comissió sobre Comerç i Desenvolupament de l’ONU estima que per aconseguir el seu compliment caldran entre 5.000 i 7.000 milions de dòlars anuals des de 2015 fins a 2030. La mateixa institució calcula que la despesa pública i l’ajuda oficial al desenvolupament no sumaran més de 1.000 milions per any.

Una de les claus principals de l’èxit rau en la implicació del sector privat, al qual se’l convida a prendre les regnes i fomentar la consecució dels Objectius de Desenvolupament  Sostenible en les seves respectives àrees d’actuació i entre els seus principals grups d’interès per contribuir de forma activa en aquest procés de transformació. A més d’exigir-li responsabilitat, també se li ofereixen oportunitats per
desenvolupar els seus respectius negocis.

Com podem influir en els ODS des de la gestió de fons d’inversió?

En els seus inicis, les estratègies ISR es van focalitzar exclusivament en l’exclusió de certes companyies o sectors dels seus universos d’inversió pel fet, principalment, que el seu negoci estava relacionat amb activitats com, per exemple, el tabac, l’armament o el joc. Durant els últims anys, la tendència per part de la comunitat inversora a l’hora d’emprendre inversions ha estat incloure factors extrafinancers en la definició dels seus universos i processos d’inversió com, per exemple, la consideració de factors ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu).

Seguint aquesta mateixa línia, els ODS ofereixen més instruments per a l’anàlisi a totes les parts implicades en la inversió col·lectiva. Als inversors, se’ls dona l’oportunitat d’afegir més criteris no financers per gestionar els riscos i avaluar les externalitats positives a l’hora d’analitzar potencials idees a més de continuar potenciant l’engagement, una manera de fer veure a les companyies la rellevància en la indústria del seu compromís amb aquests criteris extrafinancers.

Des de l’òptica de les companyies, se’ls donen noves oportunitats d’inversió a més de donar resposta a les demandes de la societat i d’ajudar-la a la transició cap a un món més sostenible i igualitari.

En aquest sentit, les companyies que tinguin en consideració els ODS en els seus models de negoci reduiran riscos potencials (reguladors, operacionals, de negoci…), i això necessàriament ha d’ajudar a evitar riscos futurs que potser no es perceben a curt termini, però que poden Impactar de forma significativa en els comptes de resultats de les companyies i perjudicar els interessos dels grups d’interès.

Finalment, no s’ha d’oblidar que la responsabilitat en la inversió no és incompatible amb la rendibilitat, ans al contrari, com ja demostren nombrosos estudis. I és que reduir riscos necessàriament ens ha de conduir a companyies amb uns costos de capital més baixos, la qual cosa els facilitarà tenir més recursos i alhora l’oportunitat de destinar-los a realitzar més projectes que els seus competidors. Tot això, en el seu conjunt, permetrà a les corporacions augmentar la rendibilitat a mitjà i llarg termini.