Articles guardats
Caixa d’Enginyers, 4t lloc del rànquing de revaloració de les carteres model d’Expansión

Actualitat Experts Finances

Caixa d’Enginyers, 4t lloc del rànquing de revaloració de les carteres model d’Expansión

EScolta el podcast:

El diari financer Expansión realitza un rànquing anual on els participants trien una cartera model amb entre 4 i 6 companyies espanyoles. Les ponderacions de les companyies en la cartera model són variables i es poden realitzar canvis en la cartera un cop al trimestre.

Actualment hi ha 21 participants entre Entitats Financeres, Agències i Societats de Valors com societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva

¿Quina Posició té al rànquing Expansión Caixa d’Enginyers?

Actualment a data 24/04/2020, Caixa d’Enginyers manté el 4t lloc entre els 21 participants amb una rendibilitat el 2020 de -14,66%, amb notable diferència enfront de l’IBEX-35 que s’anota un -29,35%. Aquesta bona evolució de la cartera model, tot i que la rendibilitat és negativa, es deu a l’exhaustiva selecció de companyies d’elevada qualitat mitjançant rigorosos criteris qualitatius i quantitatius.

Quines companyies en tenim a la cartera model?

BÉ, la selecció de les companyies i el timing d’entrada i sortida de les mateixes, requereix d’un elevat nivell de rigor en els models de valoració de les companyies, i conjugar-lo amb una visió sobre els diferents factors macro i de mercats que afecten els diferents negocis de les empreses.

En aquest procés de selecció de companyies sobre pondera la qualitat de les empreses, vista a nivell quantitatiu com a fortalesa de balanç, nivell d’endeutament, factors de rendibilitat, creixement de marges, etc … I des del punt vista qualitatiu, el posicionament, les barreres d’entrada, avantatges competitius, resiliència a esdeveniments en els mercats, etc …

Totes aquestes premisses han fet que la selecció de companyies de Caixa d’Enginyers hagi afrontat amb solidesa les fortes caigudes a les borses en els primers mesos de l’any i hagi cedit gairebé 15 punts percentuals menys que l’IBEX-35.

Finalment indiquem quines companyies tenim seleccionades a la cartera model per afrontar el trimestre en curs:

  • Cellnex 20%
  • Grifols 20%
  • Almirall 15%
  • CAF 15%
  • FAES 15%
  • Telefónica 15%

EScolta el podcast SOBRE EL RANQUING EXPANSIóN: