Articles guardats
Com convertir-te en una oficina eco-friendly?

Economia sostenible

Com convertir-te en una oficina eco-friendly?

Segurament, molts de vosaltres ja heu tornat a l’oficina després de molt temps amb el teletreball implantat. En molts casos, la tornada està sent escalonada i amb un model híbrid, és a dir, uns dies treballem des de casa i uns altres des de l’oficina. Així mateix, aquesta tornada a l’oficina està suposant la reinvenció dels espais de treball amb l’objectiu d’adaptar-los a les noves necessitats: entorns més flexibles i que prioritzin l’eficiència energètica i la cura del medi ambient.

Això ha fet que cada vegada sigui més comú apostar per les anomenades oficines sostenibles, o el que és el mateix, oficines eco-friendly.

Com són les oficines eco-friendly?

Les oficines sostenibles o eco-friendly són espais de treball més verds i responsables que ajuden a potenciar la creativitat i la productivitat dels treballadors i que, al mateix temps, persegueixen l’obtenció de beneficis mediambientals palpables com, per exemple, un estalvi òptim d’energia, la disminució de residus o la utilització de mecanismes alternatius per reduir despeses innecessàries.

La demanda d’entorns laborals més sostenibles respon a l’increment de la conscienciació mediambiental dels últims anys, i encara més després de la crisis sanitària que hem viscut.

Consells per fer la teva oficina més sostenible

  • Utilitza llum natural. La il·luminació suposa el 30 % del consum energètic total de les oficines. Per reduir aquest consum és necessari aprofitar al màxim la llum natural apropant les taules a les finestres i intentant evitar els objectes que impedeixin el pas de la claror. Si això és molt difícil, sempre podem utilitzar bombetes de baix consum o LED.
  • Redueix l’ús del paper. En molts casos, l’ús del paper a les oficines és inevitable, però podem anar implementant petites accions que ens ajudaran a anar reduint el seu consum. Per exemple, podem programar les impressores per imprimir a doble cara. També podem utilitzar paper reciclat amb compostos lliures de clor i reutilitzar folis que tinguin alguna errata d’impressió per prendre notes.
  • Limita l’ús de la calefacció i de l’aire condicionat. Si volem aconseguir una oficina sostenible, hem de prioritzar l’estalvi energètic. Més enllà d’una qüestió d’eficiència, el confort tèrmic és un dels factors que més influeix en el benestar del treballador i en la seva productivitat. És important comptar amb un bon sistema d’aïllament tèrmic.
  • Promou l’ús de les “3R”: Reciclar, Reutilitzar i Reduir. L’objectiu ha de dirigir-se a tractar de minimitzar el consum de productes que, al final de la seva vida útil, es converteixen en desaprofitaments (evitar l’ús de bosses plàstiques, minimitzar la despesa de paper, utilitzar envasos retornables). Al mateix temps, cal tenir contenidors per a tots els tipus de deixalles que podem produir.
  • Utilitza energies renovables. La utilització d’energies renovables ajudarà a disminuir les despeses derivades del consum energètic i, a més, suposarà un pas més a favor del medi ambient. Per exemple, podem optar per l’energia solar per a la generació elèctrica o per a la producció d’aigua calenta.
  • Crea zones verdes. Les plantes no només ens alegren la vista i milloren el clima laboral, sinó que també són excel·lents per regular l’ambient i aporten humitat.

Compromís amb el medi ambient

Cada dia passem un terç del nostre dia a la oficina i cada vegada més ens preocupa fer-hi un consum responsable i sostenible. Si comencem a plantejar accions i actituds més ecològiques i sostenibles, ens ajudarà a reduir despeses i a contribuir amb el medi ambient. A més, si hi involucrem els diferents equips, fent-los sentir part del projecte, podem aprofitar per fomentar les relacions positives a l’oficina.

Esperem que aquests consells us siguin útils per dissenyar una estratègia efectiva i motivant cap a una oficina eco-friendly. És més senzill del que sembla i estarem generant un gran impacte en el medi ambient i en els nostres treballadors.