Articles guardats
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

Cooperatiu Experts

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social, i amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i futura de les cooperatives que fomenten l’economia sostenible i social, aquesta vegada ens trobem amb Guillem Llorens, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat).

Integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, CoopCat és l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i federacions. Com a tal, la seva missió és representar i servir d’interlocutor entre el conjunt del cooperativisme català i l’Administració i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

Es tracta d’una organització empresarial sense ànim de lucre que fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i coresponsabilitat i en els valors que defineixen l’ètica empresarial.

  1. Quina consideres que és l’aportació de les cooperatives a la societat?

Les cooperatives, a més d’una funció econòmica, tenim una funció social que implica el desenvolupament de pràctiques empresarials responsables i una gestió sostenible.

El cooperativisme és una aposta pel benestar comú de les persones, la protecció del medi ambient, l’estímul dels principis democràtics i la promoció d’uns valors, els principis cooperatius, que afavoreixen el desenvolupament d’una societat més igualitària i d’un sistema social més just.

La funció social de les cooperatives no deriva només de la seva finalitat mutualista, sinó també d’una correcta organització interna o estructura de la governança, la qual s’articula al voltant de tres principis: el democràtic, el d’autogovern i el de lliure adhesió. Aquests principis, a més, estan alineats amb els de l’Aliança Cooperativa Internacional, i és, en aquest sentit, quan afirmem que la dimensió social de les cooperatives sorgeix per la seva pròpia naturalesa: és el resultat d’una finalitat i d’una estructura organitzativa impregnades de valors com el mutualisme, l’altruisme, la solidaritat, la prevalença de les persones sobre el capital, la democràcia, la participació i l’autogestió.

Les persones que organitzen el seu treball, el seu oci, la seva educació, els seus estalvis, la seva salut… sota aquests principis impulsen i esdevenen un element d’educació en la participació, la qual genera influència positiva en la societat i contribueix al desenvolupament d’una societat amb un gradient democràtic més alt.

  1. Quins consideres que són els reptes de l’economia social?

La gesta més important que ha fet l’economia social a Catalunya, en l’àmbit representatiu i en els darrers anys, ha estat constituir l’Associació Economia Social Catalunya, en què la confluència de diferents famílies que configuren l’economia social, i també solidària, de casa nostra estem sumant esforços per posicionar-nos col·lectivament en l’àmbit socioeconòmic i defensar la nostra manera d’entendre l’activitat econòmica en la qual les persones, i no el capital, han de ser el centre.

Ara per ara, i donant recorregut a aquesta acció col·lectiva, és important disposar d’una llei pròpia de l’economia social que faci valer la tasca econòmica i social que realitzen les diferents famílies que la integren. Principalment, el desenvolupament de l’economia social ha estat motivat per la concurrència estratègica dels diversos actors que la conformen i per l’impuls de polítiques que la reconeixen com un actor socioeconòmic de valor. En aquest sentit, cal una llei que doni forma a un canvi en el model econòmic català que transiti cap a una economia més plural i sostenible.

  1. Amb quins valors associes el cooperativisme?

Inherentment a la democràcia, l’autoajuda i la solidaritat. A partir d’aquí es desgranen més valors d’acord amb la visió més actual de la societat i els tradicionals de l’Aliança Cooperativa Internacional (autoresponsabilitat, igualtat, equitat, honestedat, transparència, responsabilitat social, feminisme, ecologisme…), els quals, essencialment, aborden tant el funcionament intern com la relació externa de les cooperatives, és a dir, de les persones amb la societat de la qual formen part. Aquests valors i principis cooperatius que configuren el cor de les cooperatives s’han d’entendre en el seu conjunt, com un tot, i són les qualitats essencials les que fan els cooperativistes eficaços, les cooperatives diferents i el moviment cooperatiu valuós.

Confederació de Cooperatives de Catalunya
Guillem Llorens, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)
  1. Quin és el futur de les cooperatives?

Les cooperatives som un model d’empresa activa i compromesa que ha destacat en tots els canvis socioeconòmics que es produeixen en els països i som un contrapès natural al capitalisme més depredador. Per això, les cooperatives som el model que millor pot fer front als riscos, en una economia que serà cada vegada més volàtil, i l’alternativa al model econòmic basat en l’egoisme i que fomenta les desigualtats en l’àmbit de la globalització i l’economia de lliure mercat. Conseqüentment, les cooperatives hem de seguir una línia de desenvolupament horitzontal, ja que el creixement de l’economia mundial s’albira més lent en els propers 20 anys.

Hem d’aprofitar el potencial que ofereix el nou context -la logística, internet i l’anomenada societat de cost zero-, però principalment hem de saber aprofitar l’impuls i el paper fonamental de les noves generacions, ja que la seva consciència està canviant i cada vegada és més propera al cooperativisme: valor per la llibertat i la cooperació, a la pertinença i arrelament territorial, a la gestió participativa per a un propòsit social, a la contribució al bé comú…

Som un model societari que s’adapta i reinventa en funció de les necessitats socials i econòmiques de les persones en el context en què ens ha tocat viure, i el nostre futur passa, també, per continuar adaptant-nos a aquestes necessitats amb l’objectiu de continuar transformant la societat i fer un món més just, sostenible i solidari.

  1. Quins projectes pot impulsar el sector cooperatiu, i vosaltres des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, en matèria de sostenibilitat?

El moviment cooperatiu i les estructures representatives concebem que la sostenibilitat s’ha de produir tant en l’àmbit econòmic com en el social i l’ambiental. A més, sabem que no poden treballar-se aïlladament, sinó que tots aquests àmbits es relacionen i retroalimenten. Però, així mateix, la sostenibilitat també s’ha d’aplicar tant en la dimensió empresarial de les cooperatives com en la mateixa dimensió cooperativa.

En aquest sentit, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) ens pertoca posar èmfasi en la sostenibilitat de la dimensió cooperativa per saber actualitzar-nos en els contextos socioeconòmics en què vivim, per poder desenvolupar la nostra acció social amb les millors condicions, per influir eficaçment en l’àmbit socioeconòmic i les polítiques… És per això que desenvolupem la nostra estratègia en uns eixos bàsics i transversals: la intercooperació, la formació, la comunicació i la representació.

D’una banda, la representació és inherent a CoopCat i és una de les seves principals funcions com a entitat. Busquem la transformació social, però no només resolent els conflictes socials entre el capital i el treball ni essent instrument sindical per millorar les condicions laborals, sinó que anem més enllà i promovem el progrés social sobre la base de l’organització del treball, de la propietat col·lectiva, de l’autogestió i la participació, de l’ajuda mútua i de la solidaritat.

D’altra banda, CoopCat també ha de dur a terme la difusió dels principis i valors cooperatius, la promoció de l’educació i la formació de cooperatives i l’organització d’accions d’interès comú per a les cooperatives. En aquest context desenvolupem la intercooperació, la formació i la comunicació.

La nostra és una tasca il·lusionant, de present i de futur, promovent una economia plural i justa, implicats plenament en un projecte col·lectiu. Avui continuem liderant la transformació social i la confluència entre les federacions, i CoopCat permet que la nostra tasca es nodreixi d’una estratègia comuna orientada a garantir que les persones decideixin llurs destins i se situïn en el centre, al voltant del qual s’estructura el teixit socioeconòmic, amb l’objectiu de fer un país pròsper, generador d’oportunitats per a tothom, que reparteixi millor la riquesa, més lliure i més democràtic.