Articles guardats
El valor de la inversió socialment responsable en temps de COVID-19

Actualitat Economia sostenible Finances Mercats

El valor de la inversió socialment responsable en temps de COVID-19

Durant el període excepcional que hem viscut aquests mesos a causa de la pandèmia de la COVID-19 i que encara continuem vivint, hem comprovat que la inversió socialment responsable (ISR) ha actuat com a cobertura en episodis de forta volatilitat.

De fet, la totalitat dels fons de renda variable del Grup Caixa d’Enginyers van tancar el mes de març amb descensos sensiblement menors als índexs de referència, posant en relleu la qualitat dels actius en cartera i la importància de saber posicionar en companyies amb models de negoci sòlids i sostenibles.

També els fons mixtos, amb l’etiqueta ISR, van tancar el mes de març amb un millor comportament relatiu enfront d’altres fons inclosos en la mateixa categoria. El biaix a la preservació de capital, fins i tot en períodes d’extrema volatilitat, és un dels atributs de la inversió col·lectiva en Caixa d’Enginyers.

Una de les múltiples lliçons de la crisi generada pel COVID, en l’àmbit econòmic i, en particular, en el mercat de capitals, és la ratificació que la ISR cotitza a l’alça.

Així ho han demostrat aquests mesos les revisions del ràting Morningstar. Al juny, els fons d’inversió i plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers han aconseguit una nova ‘pluja d’estrelles’ del ràting Morningstar en la revisió de qualificació, situant fins a 6 dels vehicles en la màxima qualificació (5 estrelles). Aquestes dades suposen uns resultats històrics per al Grup, que reafirmen la solidesa i resiliència del model cooperatiu, així com del potencial de les inversions socialment responsables (ISR) i la solvència dels seus equips de gestió.

En aquest sentit, per exemple, el pla de pensions CI Climate Sustainability ISR, PP, distingit recentment amb el premi Morningstar Spain Fund Awards 2020 en la categoria de millor Pla de Pensions Mixt, ha mantingut la qualificació màxima (5 estrelles) del ràting. Precisament, les inversions d’aquest pla -orientat a obtenir rendibilitat sostenible en empreses seleccionades sobre la base de criteris d’Inversió Socialment Responsable (ISR), líders en innovació i especialment compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic-, generen anualment un impacte positiu 3.5 vegades superior a la inversió realitzada en un índex com el MSCI World.

D’altra banda, la petjada de carboni (mesura en tones per milió de dòlars de vendes) del pla de pensions CE Climate Sustainability ISR, PP és un 85% inferior a l’índex MSCI World, posant de manifest el gran compromís del fons per a una economia baixa en carboni i la transició cap a un model més sostenible.

A Caixa d’Enginyers, la filosofia ISR forma part de l’essència en la gestió de fons, amb la forta convicció dels avantatges que aporta. Aquest tipus de gestió no sols permet minimitzar l’impacte dels riscos potencials de les inversions, sinó que a més, redueix el cost de capital, ja que les companyies que tenen elevades exigències quant al seu govern corporatiu són més solvents en el llarg termini perquè assumeixen menys riscos.

Com a conseqüència, obtenen una millor qualificació creditícia i una rebaixa del cost del deute, així com un descens del cost del capital perquè els resulta més fàcil atreure a nous inversors. I per descomptat, la ISR genera rendibilitat, o cosa que és el mateix en el sector, genera alpha.

En definitiva, la Inversió Socialment Responsable no sols contribueix a un impacte positiu en aspectes Ambientals, Socials i de Bon Govern (ASG), sinó que també genera rendibilitat financera i una preservació de capital en moments de volatilitat.