Articles guardats
No és país per a emprenedors, o sí

Actualitat Fundació

No és país per a emprenedors, o sí

Si llegim la definició que la RAE mostra de la paraula “emprendre”, veurem que es tracta de l’acció “d’emprendre i començar una obra, un negoci, un interès, especialment si enclouen dificultat o perill”.

Aquesta última referència, “si enclouen dificultat o perill”, no sempre es té en compte i és el que menys es valora dels emprenedors. Cal saber afrontar i gestionar la dificultat i el perill, i la societat ha de saber reconèixer i valorar les adversitats de l’emprenedor.

Si llegim la definició que l’IEC mostra de la paraula “emprendre”, veurem que es tracta de l’acció de “posar-se a fer, començar (una cosa, especialment que suposa un esforç considerable, que enclou dificultats, riscos, etc.)”.

Fer el pas a emprendre no és senzill. Les estadístiques fan por: 2 de cada 10 empreses no arriben al tercer any de vida. Els motius? Falta de finançament o excés d’inversió perquè no han validat el seu MVP (Mínim Producte Viable) i s’han tirat a la piscina creient que la seva idea era la millor, falta de focus, presses per sortir al mercat, falta de proposta de valor, entre molts d’altres.

Independentment dels factors del no-èxit, i remarco “no-èxit” en lloc de fracàs, emprendre no és fàcil, i no és cosa de tots. És per aquesta raó que la societat i el sistema han de valorar la valentia, l’esforç i el compromís dels emprenedors en lloc d’estigmatitzar-los i ficar-los al sac de “mals empresaris i fracassats”.

En la nostra cultura, el no-èxit es veu de manera negativa, el típic “emprenedor fracassat”, en lloc de veure’s com el visionari que ha detectat un problema i vol aportar-hi una solució. Sembla que això està canviant i el “no-èxit” comença a entendre’s com un aprenentatge per no tornar a cometre els mateixos errors.

Bravo pels emprenedors! Els que han tingut èxit, els que el tindran i els que no.

La Fundació Caixa d’Enginyers aposta per aquells emprenedors que acaben d’arrencar, que estan en aquell any crític que defineix el camí de l’èxit o no-èxit. Per ells llancem, un anys més, el Premi Emprenedoria, el qual té per objectiu premiar el talent i l’excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment en la nostra societat a fi de potenciar el seu negoci i així beneficiar el seu desenvolupament.

Empreses amb no més d’un any de vida, amb solucions relacionades amb la ciència, la tecnologia, la innovació o la sostenibilitat, poden presentar-se a aquesta 7a edició.

Per a més informació, consulteu les bases aquí.

Sort a tots i a totes!