Articles guardats
Dia dels Drets Humans: reconstruir per millorar

Actualitat Social

Dia dels Drets Humans: reconstruir per millorar

El Dia dels Drets Humans se celebra el 10 de desembre de cada any i es commemora el dia en què, el 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal de Drets Humans, proclamant els seus principis com “un ideal comú per a tots els pobles i nacions”.

Què són els drets humans?

La Declaració Universal de Drets Humans és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d’una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. Com a dada interessant, aquest document està disponible en més de cinc-centes llengües i és el que més s’ha traduït a tot el món.

El 10 de desembre és una oportunitat per reafirmar la importància dels drets humans per construir de nou el món que volem, la necessitat de solidaritat mundial i la interconnexió i humanitat que compartim com a éssers humans.

De fet, actualment existeix una llista de drets humans creada per l’Organització de les Nacions Unides, en la qual es defensen drets com el dret a la vida, a la llibertat, a l’educació i al treball, que han de ser respectats sense que hi hagi cap discriminació.

“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”

Article 1 de la Declaració Universal de Drets Humans

Un any marcat per la pandèmia de la COVID-19

Enguany, el lema del Dia dels Drets Humans se centra en la pandèmia de la COVID-19 i en la necessitat de reconstruir per millorar. La crisi de la COVID-19 s’ha vist alimentada per l’agreujament de la pobresa, l’augment de les desigualtats i la discriminació estructural. Ara, aquests quatre àmbits d’actuació són bàsics:

  1. Erradicar qualsevol tipus de discriminació: la crisi de la COVID-19 s’ha vist alimentada per la discriminació estructural i el racisme. La igualtat i la no discriminació són requisits bàsics per al món després de la pandèmia.
  2. Actuar enfront de les desigualtats: necessitem fomentar i protegir els drets econòmics, socials i culturals per afrontar la desigualtat.
  3. Impulsar la participació i solidaritat: tots tenim una funció que exercir en la construcció d’un món després de la pandèmia que sigui millor per a les generacions presents i futures.
  4. Impulsar el desenvolupament sostenible: es necessita el desenvolupament sostenible per a les persones i per al planeta. Els drets humans, l’Agenda 2030 i l’Acord de París són bàsics.

 “En definitiva, on comencen els drets humans universals? A petits llocs, prop de casa; a llocs tan pròxims i petits que no apareixen en cap mapa. Si aquests drets no signifiquen res a aquests llocs, tampoc no signifiquen res a cap altre lloc. Sense una acció ciutadana coordinada per defensar-los en el nostre entorn, la nostra voluntat de progrés a la resta del món no servirà de res.”

Eleanor Roosevelt