Articles guardats
Dia Internacional de les Muntanyes

Economia sostenible

Dia Internacional de les Muntanyes

El Dia Internacional de les Muntanyes es va establir el 20 de desembre del 2002, a l’Assemblea General de les Nacions Unides, però no va ser fins l’11 de desembre del 2003 quan es va celebrar el primer dia Internacional de les Muntanyes. Des de llavors s’ha anat celebrant any rere any.

I per què reservar un dia per a les muntanyes? Perquè és vital conscienciar al món de la seva importància en l’ecosistema terrestre. Entre les coses més notòries, cal destacar que més de 3.000 milions de persones de tot el món obtenen aigua potable dels seus fluxos d’aigua dolça.

Tot i així, a causa del canvi climàtic, les catàstrofes naturals, la degradació dels sòls, el turisme i la mineria, les muntanyes comencen a deteriorar-se cada cop més.

D’aquí va néixer la necessitat de començar a definir per part dels Governs una sèrie d’accions per assegurar el desenvolupament sostenible de les muntanyes, com ara preservar els drets de les associacions rurals, facilitar els serveis bàsics, controlar la degradació de la terra, el deteriorament de la biodiversitat o l’obstrucció del flux d’aigües.

I què hi podem fer nosaltres?

Dia Internacional de les Muntanyes