Articles guardats
Educació per al desenvolupament sostenible (EDS)

Actualitat Economia sostenible

Educació per al desenvolupament sostenible (EDS)

Els nens i nenes d’avui dia han nascut amb la realitat del canvi climàtic, en la qual és necessari actuar per intentar reduir els impactes devastadors que pot provocar. Així, doncs, és fonamental oferir-los una bona educació que els permeti ser capaços i capaces de trobar solucions i actuar correctament.

Els tallers educatius han de brindar alternatives i eines per combatre el desafiament del canvi climàtic.

Educació per al desenvolupament sostenible (EDS)

El marc d’actuació en educació per al desenvolupament sostenible de la UNESCO corresponent al període 2020-2030 inclou mesures com reforçar les polítiques educatives nacionals. Segons Marie Paule Roudil, directora de la UNESCO, l’objectiu d’aquest pla és “enfortir l’educació per al desenvolupament sostenible en un esforç per construir un món més just i inclusiu”.

Propostes per millorar l’educació per al desenvolupament sostenible
  1. Implantar més polítiques nacionals d’EDS que impliquin múltiples actors. Consensuar una sèrie d’estratègies coordinades i directrius sobre com implantar l’EDS en els sistemes educatius.
  2. Ampliar els enfocaments educatius transformadors, és a dir, innovar l’ensenyament a les aules per educar a l’alumnat, que promoguin un canvi de comportament en l’estudiant tant dins com fora de les aules.
  3. Empoderar i mobilitzar els i les joves en qüestions de desenvolupament sostenible. El poder que tenen en els seus cercles i l’increment de l’ús de les xarxes poden expandir el coneixement i tenir resultats positius en el futur.
  4. Desenvolupar la capacitat dels educadors i formadors per impartir l’EDS. La formació de docents és necessària per enfortir les capacitats que conduiran al canvi.
  5. Aprofitar l’enfocament d’aliances. Les aliances entre múltiples actors han de continuar exercint un paper fonamental en la posada en pràctica de l’EDS. Involucrar autoritats locals pot ser clau per organitzar activitats o programes d’educació.
  6. Ampliar l’extensió de l’EDS a parts interessades no educatives. Col·laborar i establir mecanismes amb associacions que no pertanyin al sector educatiu per millorar el seu funcionament.

En definitiva, el paper de les escoles és molt important perquè els nens i nenes tinguin consciència ambiental, assumeixin valors que protegeixin el medi ambient i adquireixin aptituds que els permeti resoldre problemes ambientals.

Si vols saber més sobre com implicar els nens en la sostenibilitat, no et perdis aquest article.