Articles guardats
Efectes financers del COVID-19 i mesures per superar-los

Actualitat Finances

Efectes financers del COVID-19 i mesures per superar-los

Escolta el podcast

L’epidèmia global del COVID-19 i les mesures preses per combatre-la tenen un fort impacte en tots els agents econòmics i presenten grans reptes a superar, si bé cal distingir-ne dues fases diferenciades:

 • Mentre duri l’Estat d’Alarma, serà la fase més aguda de la crisi, ja que suposa l’aturada de l’activitat en el comerç minorista no essencial i restringeix els moviments de les persones amb la consegüent caiguda en la demanda de molts productes i serveis, la qual es transmet entre els agents econòmics i es manifesta en la caiguda significativa de l’activitat i que al seu torn, aquest fet pot suposar la pèrdua de llocs de treball (de forma temporal o fins i tot definitiva en alguns sectors o empreses especialment afectats per la crisi) que s’aniran manifestant amb més contundència en funció de la durada de la mateixa.
 • Quan se superi l’Estat d’Alarma l’activitat econòmica anirà recuperant la seva activitat normal, la qual cosa permetrà tornar a iniciar l’activitat productiva i la recuperació gradual dels fluxos econòmics i d’inversió, però havent suportat, en alguns casos, la pèrdua del lloc de treball, tensions de liquiditat i acumulació de pagaments, fet pel qual seran necessàries mesures financeres de suport addicionals.

En aquest context, el sistema financer juga un paper clau oferint solucions que ajudin a pal·liar les necessitats i els reptes en funció de la fase de la crisi i les circumstàncies que ens trobem. Des de Caixa d’Enginyers estem implementant mesures per superar aquests efectes:

Mesures per superar els efectes del COVID-19

 • Per a les famílies mestres duri l’Estat d’Alarma
  • Ampliacions de límit de les targetes de crèdit, que permetin assegurar la capacitat de compra, juntament amb millores en les condicions de fraccionament de pagament, sense cap cost de 3 i 6 mesos i fins a un màxim de 36.
  • Finançament personal que permeti afrontar els pagaments mitjançant:
   • Bestreta de la nòmina que s’amplia a 1,5 vegades i amb un termini de devolució de fins a 9 meses sense cost financer ni necessitat d’intervenció notarial.
   • I millores en les condicions dels Préstecs Personals
 • Per les famílies un cop superat l’Estat d’Alarma
  • Solucions de refinançament de deutes mitjançant les iniciatives públiques com la Moratòria Hipotecària per a aquelles persones que compleixin les condicions establertes o mitjançant acords que permetin la introducció de terminis intermedis de carència o ampliacions de termini de devolució que alleugerin les quotes dels préstecs.
 • Per a pimes, empreses i autònoms
  • Adhesió a les línies de mediació amb aval públic anunciades pel Govern de l’Estat i algunes comunitats autònomes que permetin dotar de la liquiditat necessària per pal·liar els efectes de l’aturada econòmica.
  • De la mateixa manera que amb les famílies, en aquells casos en què les noves línies de liquiditat no siguin suficients, es podran instrumentar acords de renegociació dels deutes actuals que permetin la devolució diferida i adaptada al nou escenari econòmic

Totes les iniciatives s’anunciaran als socis i a les sòcies de Caixa d’Enginyers mitjançant els canals de comunicació habituals i estaran publicades en els nostres canals digitals.

Escolta el podcast sobre els efectes del COVID-19 i les mesures per  a superar-los: