Articles guardats
Perspectives econòmiques i financeres per al primer semestre de 2022

Actualitat Finances

Perspectives econòmiques i financeres per al primer semestre de 2022

Caixa d’Enginyers ha presentat les perspectives econòmiques i financeres globals per al primer semestre de 2022 a través d’un webinar. Un any en el qual s’espera la continuació de la recuperació econòmica global, amb expectatives de normalització dels colls d’ampolla en l’oferta, i en el qual els dubtes sobre la inflació i les seves conseqüències per a la política monetària també seran els protagonistes. Els experts afirmen que ens trobem davant d’un any de transició per a la pandèmia, l’economia i les mesures fiscals i monetàries.

Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, va presentar la sessió en la qual, a més de donar a conèixer la visió del Grup, va aportar un missatge d’optimisme. D’altra banda, Bas Fransen, director de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers, i Xavier Fàbregas, director de Caixa Enginyers Gestió, van explicar amb profunditat les perspectives per al 2022, així com l’estratègia d’inversió per a aquest any.

Missatge optimista, però amb prudència

Joan Cavallé trasllada un missatge d’optimisme prudent respecte a les previsions: “Molts països d’Europa recuperaran els nivells de PIB de l’any 2019, el nivell d’ocupació se situa en màxims històrics i la posició financera, tant de les empreses com de les famílies, és sòlida. No obstant això, ara més que mai, els processos disruptius estan adquirint molt protagonisme, i l’alça de la inflació, un fenomen que ningú no va anticipar, ens desconcerta perquè suposa una variable clau de la política econòmica”.

Bas Fransen afirma que ens trobem davant d’un any de transició per a la pandèmia, l’economia i les mesures fiscals i monetàries. “Les perspectives econòmiques i financeres globals venen determinades per un any en què s’espera la continuació de la recuperació econòmica global, que serà desigual per zones geogràfiques, amb expectatives de normalització dels colls d’ampolla en l’oferta, i en què els dubtes sobre la inflació i les seves conseqüències per a la política monetària seran també els protagonistes durant el primer semestre de l’any”.

Per la seva banda, Xavier Fàbregas destaca que el nivell actual d’inflació s’ha intensificat en molts països i ha arribat a màxims dels últims 30-40 anys. “La inflació marcarà l’esdevenir dels mercats, especialment de la borsa. D’aquesta manera, si la inflació és transitòria o moderada, els mercats tindran un bon comportament, i si finalment es converteix en estructural, hi haurà volatilitat”. Tot i que es presumeix una important reducció, es preveu que s’estabilitzi en el 2 % a Europa durant els pròxims mesos.

Economies desenvolupades i creixement del PIB

Pel que fa a les economies desenvolupades, l’Entitat espera un creixement del PIB del 4,5 % en funció de l’evolució de la COVID-19 i de l’impacte de les mesures fiscals i monetàries. En el cas de les economies emergents, es preveu una forta recuperació durant el 2022 i una debilitat més gran en els països llatinoamericans per la seva estructura econòmica i dificultat en el control de contagi.

Cap a una política monetària i fiscal menys expansiva

La recuperació econòmica i les tensions inflacionistes obren el debat sobre el futur dels impulsos fiscals i monetaris. La recuperació de l’economia, la reducció de la taxa d’atur i, especialment, l’alça de la inflació han obligat pràcticament tots els bancs centrals a avançar l’inici de la normalització de la seva política monetària. Diversos països han elevat les seves taxes d’interès, i altres han iniciat la reducció del seu programa de compra d’actius. Es preveu una continuació d’aquesta tendència el 2022, tot i que sense ser un pas decisiu cap a polítiques restrictives. En aquest sentit, “no parlem de canvis pronunciats, però es passarà d’una política monetària ultraexpansiva a una política monetària més normalitzada”, ha assenyalat Bas Fransen.

Evolució cap a una economia més sostenible

La necessitat de reconstrucció econòmica és una oportunitat per impulsar la transició cap a una economia més sostenible, condicionada per la necessitat i la pressió social, així com per les iniciatives internacionals. A Europa, com a mínim un 37 % dels fons Next Generation EU es destinaran a la transició cap a una economia sostenible, i als Estats Units, Biden es reincorpora als acords de París, es compromet a assolir emissions netes zero amb límit el 2050 i ha activat el seu pla d’infraestructures.

Segons els experts de l’Entitat, amb aquest impuls s’estima que per arribar el 2050 amb emissions netes zero, la inversió que s’hauria de dur a terme es troba prop dels 56 trilions de dòlars, una forta inversió que arribarà a suposar un 2,3 % del PIB mundial el 2036 i que potenciarà l’economia i generarà llocs de treball.

“La necessitat de la reconstrucció econòmica, en què els Estats i els bancs centrals desenvolupen un paper clau, és una oportunitat per impulsar la transició cap a una economia més sostenible”.

No et perdis el webinar en el qual podràs veure com donem a conèixer la visió del Grup Caixa d’Enginyers sobre l’entorn econòmic i els mercats financers.