Articles guardats
El lideratge dels països emergents

Finances

El lideratge dels països emergents

Els països emergents tornaran a assumir el paper de líder durant els propers anys

Després de diversos anys de mal comportament relatiu davant els índexs de renda variable desenvolupada, les accions dels mercats emergents encadenen dos anys consecutius de millor acompliment (2016 i 2017).

Confiem que aquesta tendència perduri els propers anys a l’empara de la millora de factors tècnics i estructurals que serveixin per tranquil•litzar les pors dels inversors cap al tipus d’actiu i que ocasionen que es continuïn trobant infraponderats en les seves carteres.

En la publicació de setembre–octubre de 2016, defensàvem que les economies dels mercats emergents es trobaven en un punt d’inflexió que apuntava a una millora estructural de llarg
termini basada en:

  1. Estabilització del preu de les matèries primeres, tant energètiques com metalls industrials.
  2. Reformes estructurals que han permès millorar les posicions fiscals dels països.
  3. Estabilització del dòlar i recuperació progressiva de les divises.
  4. Valoracions en nivells molt atractius.

Pel que fa al segon punt és important destacar la direcció encertada de Xi Jinping, el qual va augmentar el seu poder en el passat Congrés Nacional Xinès, i que està reduint un dels riscos més grans per al mercat com és la desacceleració de l’economia xinesa.

En aquest congrés es van ratificar les guies per tornar la Xina al lideratge mundial, entre les quals destaquen:

  • Despalanquejament del sector financer
  • Auggment de la campanya contra la corrupció
  • Reestructuració de les indústries pesants.

A més, les tendències seculars com la urbanització o la demografia favorable estan actuant d’estímul per al creixement i el consum de les classes mitjanes.

Dia dels solters

Una dada que exemplifica aquesta evolució és el Dia dels Solters a la Xina, que se celebra cada 11 de novembre per celebrar el fet de ser solter. Aquesta diada s’ha convertit en una autèntica festa del consum, superant altres tipus d’esdeveniments comercials com el Black Friday o el Ciber Monday.

Durant l’última celebració del Dia dels solters, Alibaba, líder del comerç electrònic a la Xina, va anunciar que els consumidors es van gastar un total de 25.000 milions de dòlars.  Un increment del 40% per sobre de l’any anterior i  4 vegades més que la suma de les vendes conjuntes del Black Friday i el Cyber Monday als EUA.

 

mercats emergents

Per tot això,  els països emergents continuaran sent el principal motor del creixement econòmic mundial durant les properes dècades.

El Fons Monetari Mundial estima que, en els propers 5 anys, el 70% del creixement del PIB mundial provindrà dels països considerats emergents. Això tornarà les economies emergents al paper històric de líder pel que fa a la contribució al creixement econòmic que havia perdut durant els últims anys.

Seguiran els inversors obviant aquesta oportunitat?