Articles guardats
Importància dels criteris extrafinancers en matèria ISR

Economia sostenible General

Importància dels criteris extrafinancers en matèria ISR

La importància de l’engagement en la filosofia ISR de Caixa Enginyers Gestió

La Inversió Socialment Responsable (ISR) és un estil d’inversió amb diferents estratègies d’implementació, les quals poden aplicar-se de forma exclusiva o conjuntament. L’evolució natural del procés de maduració en la gestió ISR implica l’adopció progressiva d’estratègies de tipus valoratiu o positiu, és a dir, aquelles que van més enllà de la simple adopció de criteris d’exclusió d’activitats o que estan basades en normes.

Així, dins d’aquests criteris positius trobem les denominades estratègies d’engagement accionarial.

En què consisteix l’engagement accionarial?

Traduït com a “compromís accionarial”, es tracta d’establir un diàleg amb les empreses en favor de millorar el comportament corporatiu en matèria ASG. Històricament, la relació inversor-companyia s’ha circumscrit al vessant purament financer de l’anàlisi.

No obstant això, en els últims anys es ve observant com les corporacions posen, cada vegada més, especial atenció a les qüestions extrafinanceres o ASG, amb la qual cosa donen resposta a una demanda més gran dels inversors a través d’una millora en la proximitat i relació entre les dues parts.

Però per què és important tenir un marc fluid de diàleg amb les empreses?

Des de l’òptica de la sostenibilitat, els inversors han percebut que és clau traslladar les seves inquietuds en qüestions com:

  • Canvi climàtic
  • Respecte de normes fonamentals en matèria de drets humans
  • Gestió de la cadena de subministrament, ja que la seva gestió empresarial té notables repercussions en el capítol financer i, en conseqüència, en les seves decisions
    d’inversió a llarg termini.

Però també la indústria de gestió d’actius troba la seva motivació en les seves obligacions amb els seus partícips. Al cap i a la fi, les gestores són garants del deure fiduciari pel qual les decisions que es prenguin dins d’una companyia s’han de fer pensant en el millor interès per a la companyia i mai en l’interès particular dels seus administradors, un deure salvaguardat en la seva màxima expressió precisament a través del diàleg amb les empreses.

Quines eines de diàleg utilitzem a Caixa Enginyers Gestió?

Fruit de la demanda més gran de proximitat, les companyies són cada vegada més accessibles a la interacció a través de reunions, esdeveniments o conferències, o bé a través de canals no
presencials.

D’altra banda, l’adhesió a iniciatives d’implicació accionarial per mitjà de col·lectius d’inversors és una altra de les vies habitualment utilitzades, com les recentment subscrites en matèria de desforestació o protecció de l’Àrtic.

Però l’instrument més potent i amb capacitat d’influir en la presa de decisions corporatives prové de l’exercici dels drets polítics.

A Caixa Enginyers Gestió exercim el vot que ens confereix el fet d’invertir en accions ordinàries en virtut del mandat d’inversió que ens atorguen els partícips. Així, cada vegada que tenim l’oportunitat, sigui en assemblees ordinàries o extraordinàries, posem a treballar les línies mestres de la nostra pròpia política de vot, la qual es revisa periòdicament, a fi de protegir els interessos dels accionistes minoritaris (els nostres partícips) i que, més sovint d’allò que es voldria, no es troben entre les màximes prioritats de les companyies.