Articles guardats
Energies renovables i biodiversitat: com conviuen?

Actualitat Economia sostenible General

Energies renovables i biodiversitat: com conviuen?

Durant els últims anys, la transició cap a les energies renovables s’ha convertit en una prioritat per a molts països i empreses de tot el món amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de combatre el canvi climàtic.

No obstant això, aquest canvi de paradigma també planteja una sèrie de desafiaments amb relació a la biodiversitat i la conservació del medi ambient. En aquest article, explorarem com les energies renovables i la biodiversitat poden coexistir, examinant tant els impactes negatius com els positius. 

 

Com afecten les energies renovables a la biodiversitat? 

 

La implementació d’energies renovables pot tenir impactes negatius en la biodiversitat i en els ecosistemes on s’instal·len. La construcció d’infraestructures necessàries per a la producció d’energia renovable, com ara parcs eòlics o panells solars, pot tenir un impacte significatiu en l’hàbitat i els patrons migratoris de la fauna local, així com en la biodiversitat de la flora. Així mateix, la construcció de preses hidroelèctriques també pot alterar significativament els ecosistemes aquàtics i afectar la biodiversitat del lloc. 

A més a més, l’ús de biocombustibles pot tenir impactes negatius en la biodiversitat, ja que sovint s’utilitzen cultius per produir-los, cosa que pot conduir a la pèrdua de terres i a la desforestació. 

 

Però com poden les fonts d’energia renovable ajudar a preservar la biodiversitat i el medi ambient? 

 

Malgrat els impactes negatius, les energies renovables també poden ajudar a preservar la biodiversitat i el medi ambient. Els parcs eòlics i solars es poden instal·lar en terres degradades o sense ús en lloc d’instal·lar-los en àrees naturals valuoses, fet que minimitza el seu impacte en la biodiversitat. A més, les energies renovables poden reduir la dependència dels combustibles fòssils, cosa que disminueix la contaminació de l’aire i l’aigua i redueix la degradació del sòl. Això pot tenir un impacte positiu en la biodiversitat dels ecosistemes, ja que pot ajudar a reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, frenar el canvi climàtic que afecta la biodiversitat del planeta. 

De la mateixa manera, la biomassa i els biocombustibles es poden produir a partir de residus orgànics o de cultius energètics que es cultiven sense desforestar terres valuoses, fet que pot reduir els impactes negatius en la biodiversitat. 

Per tant, podem afirmar que l’adopció d’energia renovable té els efectes positius següents que poden beneficiar la biodiversitat: 

  • Disminueix la dependència de combustibles fòssils i augmenta la resiliència de les comunitats davant del canvi climàtic.
  • Permet a les comunitats generar la seva pròpia energia solar, cosa que genera ocupació i millora les economies locals.
  • Redueix la contaminació de l’aire en disminuir la necessitat de centrals elèctriques que usen carbó i gas.

 

 ¿Com hem d’actuar per assegurar un futur sostenible? 

 

Per tant, per assegurar un futur sostenible i permetre la coexistència de les energies renovables i la biodiversitat, és necessari minimitzar els impactes negatius de les infraestructures d’energia renovable mitjançant la realització d’estudis d’impacte ambiental i la implementació de mesures per reduir el seu impacte en la biodiversitat. 

També és important fomentar la col·laboració entre diferents sectors i actors, incloent-hi els governs, les empreses, les comunitats locals i les organitzacions ambientals, per garantir que la transició cap a les energies renovables es faci de manera sostenible i respectuosa amb la biodiversitat. A més a més, és essencial promoure pràctiques agrícoles i forestals sostenibles i l’ús d’energies renovables respectuoses amb la biodiversitat. 

Només mitjançant la implementació d’aquestes mesures concretes i treballant junts podrem garantir un futur sostenible per al nostre planeta. 

Les entitats financeres juguem un paper clau en aquest sentit. Les denominades finances sostenibles i la inversió socialment responsable són la clau que permetrà canvis reals no només en el sector bancari, sinó en la resta del teixit empresarial i la societat.  

A Caixa d’Enginyers, les finances de la sostenibilitat se situen en el centre de l’estratègia del Grup, ja que, des de la perspectiva de banca cooperativa, incorporen el doble prisma pel qual desenvolupem la nostra funció: socioambiental i desenvolupament econòmic. 

Dia rere dia continuem ampliant la nostra oferta de productes i serveis ISR, compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per a l’agenda 2030. Perquè un bon retorn per al soci i, al mateix temps, per a la societat és possible.