Articles guardats
Tecnicoo, una cooperativa per a tècnics i col·lectius

Cooperatiu Entrevistes

Tecnicoo, una cooperativa per a tècnics i col·lectius

Seguint amb el cicle d’entrevistes sobre el món cooperatiu i l’economia social, ens trobem en aquesta ocasió amb Santiago Alcoriza Pérez, coordinador general de Tecnicoo.

Tecnicoo és una cooperativa de treball associat de tècnics freelance que té com a objectiu facilitar l’accés al mercat laboral d’arquitectes, enginyers i tècnics superiors.

Com us definiríeu com a cooperativa?

Ens defineix el compromís amb els nostres freelancers que tenen una visió propera resolutiva, eficient i de confiança amb nosaltres.

Estem involucrats en el creixement professional dels nostres freelancers i és per això que pensem directament en ells. Volem ajudar-los a créixer i els hi donem suport perquè aconsegueixin els seus objectius professionals. A més, els hi facilitem un àmbit i serveis administratius perquè puguin desenvolupar la seva activitat i dur a terme els seus projectes -amb total tranquil·litat i tota la seguretat-.

També els ajudem a canalitzar els seus projectes d’emprenedoria i a fomentar l’autoocupació. Sens dubte, som creadors de sinergies amb altres freelancers i associats. Per descomptat, es facilita la formació d’equips multidisciplinaris i una àmplia xarxa de clients.

Quins projectes dueu a terme per contribuir en la millora de la societat?

A Tecnicoo posem a l’abast de tots els nostres associats les eines necessàries perquè puguin dur a terme els seus projectes amb les cobertures necessàries, fins i tot per projectes de menor import.

Ens comparem amb una pista d’enlairament per a freelancers. Aquests poden emprendre sense cap risc i, quan ja adquireixen una habitualitat en els seus projectes, uns ingressos superiors al Salari Mínim Interprofessional o ja compten amb una cartera de clients amb la qual es senten segurs, poden emprendre per compte propi, com a autònoms.

Ens trobem immersos en un parell de projectes que marcaran la nostra trajectòria de futur:

  • Projecte Col·lectius
  • Projecte Joves Promeses.

Projecte Col·lectius

Actualment estem potenciant la creació d’equips multidisciplinaris, on posem tot el necessari per tal que professionals de diversos sectors puguin fer un projecte comú, amb els avantatges que comporta el líder del Col·lectiu.

Posant un exemple real, comptem amb un col·lectiu integrat per una arquitecta, un interiorista i un equip de professionals de paletes i reformes.

Així doncs, l’arquitectura s’encarrega de la realització d’informes i plànols, així com de la tramitació dels permisos. Per la seva part, la interiorista assessora el client en la decoració. L’equip de paletes assumeix la reforma general.

D’aquesta manera, aconseguim posar en contacte a diversos freelancers perquè realitzin un projecte comú.

Projecte Joves Promeses

A Tecnicoo volem facilitar la sortida laboral dels recentment titulats, en especial dels graduats en cicles de Formació Professional.

Els joves tenen l’oportunitat de prendre el primer contacte amb el món laboral a través d’una formació pràctica i molt pròxima a les empreses.

S’ha de tenir en compte que les PIMEs són el motor econòmic i, per ser competitives, han de fer-se amb treballadors qualificats i especialitzats, per la qual cosa una plataforma com Tecnicoo és el lloc ideal per agafar experiència amb projectes i feines puntuals i sense risc.

 Amb quins valors associes el cooperativisme?

Des de Tecnicoo associem el cooperativisme amb valors com la participació, la responsabilitat, el lideratge, la proximitat, la transparència i, per descomptar, la cooperació.

També relacionem el cooperativisme amb la Responsabilitat Social Empresarial, on s’estimuli i dinamitzi el compromís de la cooperativa i dels nostres freelancers. Un fet que consolida la confiança del client i suposa un valor afegit per aquest i la cooperativa.

La comunicació i la transparència són dos pilars fonamentals, ja que els associats han d’estar informats dels projectes futurs i de l’evolució de la cooperativa.

 Per què creus que és necessari que una empresa opti per un model cooperatiu?

El mercat actual està marcat per la competitivitat i unes marcades desigualtats en l’àmbit de la globalització i l’economia del lliure mercat. Una situació que fa que sigui de vital importància la presència de models cooperatius on s’afavoreixi el creixement dels integrants de les cooperatives.

El model cooperatiu al qual ens acollim a Tecnicoo facilita aconseguir les metes professionals dels nostres freelancers. També és un lloc on es respecten els interessos dels socis cooperativistes. Tots els freelancers tenen un dret comú: el vot a les decisions importants i la cooperativa tenen una màxima que és la de promoure el desenvolupament col·lectiu.

A més, els associats cooperativistes són el suport principal que estan involucrats en el desenvolupament de la pròpia cooperativa.

Quin creus que és el futur de les cooperatives?

Joseph Stiglitz, Premi Nobel d’Economia, ja va indicar que “les cooperatives són el model que millor pot enfrontar els riscos d’una economia que serà cada vegada més volàtil”.

Una consideració encertadíssima, donat que estem en un món cada vegada més globalitzat, amb canvis molt ràpids, “d’avui per demà” i necessitem institucions, com les cooperatives, per a fomentar l’autoocupació i la col·laboració en projectes.

De la mateixa manera, qualsevol cooperativa ha d’estar adaptada al món actual i incorporar el canvi tecnològic al model de negoci, ja que la innovació i el desenvolupament van lligats a l’evolució de qualsevol empresa o institució que no vol estancar-se.

Des de Tecnicoo veiem un futur molt esperançador, perquè tenim al nostre abast una sèrie d’eines tecnològiques que ens dóna accés a noves oportunitats. El desenvolupament permet per una part una connexió permanent dels nostres associats i, per consegüent, una atenció més ràpida i de major qualitat. També una major productivitat i eficiència, a més d’una planificació més directa gràcies a tots els indicadors clau de rendiment que, gràcies a la tecnologia, podem obtenir.

En definitiva, aplicant una innovació permanent i atraient als joves, que són el futur del cooperativisme, l’adaptació als canvis i la recerca de noves oportunitats està assegurada.