Articles guardats
Inversió: una disciplina a llarg termini

Experts Finances

Inversió: una disciplina a llarg termini

La setmana passada, les borses europees van acabar amb descensos generalitzats, mentre que el DAX va ser l’índex més penalitzat. Hi ha diversos factors que poden il·lustrar aquesta correcció, però, sens dubte, l’impacte de les tensions geopolítiques segueix explicant aquests comportaments. No obstant això, cal tenir en compte que els bancs centrals estan immersos en un procés de revisió de les seves polítiques monetàries, que podrien desencadenar una nova baixada de tipus en els propers mesos. Aquest factor podria suportar el creixement dels mercats per la implantació d’aquest tipus de mesures acomodatícies.

Com podran observar, la situació dels mercats s’assembla molt a la de les últimes publicacions, en les quals hem descrit com, per un motiu o un altre, els mercats han tingut un comportament millor o pitjor . En un escenari sempre canviant, alguns inversors poden perdre la calma, però els més experimentats saben que aquests moviments són típics i no deixen que els afectin a l’hora d’aplicar una visió a llarg termini. D’aquesta manera, intenten que les seves decisions estiguin tan raonades com sigui possible, evitant, per exemple, vendre quan les cotitzacions estan a mínims, o, per contra, comprar quan aquestes cotitzacions estan a màxims.

A la nostra nota de mercat, parlarem de factors que expliquen que determinats inversors obtinguin millors resultats que d’altres i la relació que hi ha amb les decisions, sempre meditades, que aquests inversors prenen.

Alfa i beta

Diversos estudis expliquen de forma empírica quins són els factors més determinants a l’hora d’obtenir rendibilitat. En línies generals, hi ha un consens que distingeix els retorns que són fruit dels moviments propis del mercat (beta) i aquells que estan lligats als encerts dels inversors (alfa).

Els retorns acumulats gràcies a la variable beta depenen, exclusivament, de l’evolució dels mercats financers i, per tant, estaran influenciats per esdeveniments geopolítics, la implantació de mesures de cooperació internacional, els avenços tecnològics, les decisions dels bancs centrals, etc.

Aquella part del retorn que és conseqüència de les decisions dels inversors, coneguda com a alfa, es tradueix com el retorn que supera els índexs que es prenen com a referència i és conseqüència d’una disciplina d’inversió que contempla factors com la selecció d’empreses de qualitat, les perspectives que existeixen per als seus negocis (contemplant tant la seva evolució futura en termes de vendes com la del seu deute), els avenços tecnològics que volen implantar en el seu procés productiu o el llançament d’un producte nou al mercat.

En aquest sentit, sembla oportú invertir en carteres diversificades que tinguin una clara visió en els negocis de les empreses en què s’inverteix.

Elecció del moment just

Un cop seleccionat l’univers d’empreses en les quals es desitja invertir, s’ha de prendre una posició, i aquí és on apareix el primer dilema: comprem a bon preu?

La resposta a aquesta pregunta no és fàcil de trobar, però un mètode que ens pot aclarir bastant el dubte és prendre una perspectiva a llarg termini, combinada amb una disciplina de compra recurrent. D’aquesta manera, comprarem tant en moments cars com en moments barats, i el nostre preu mitjà es veurà menys afectat per moments extrems al mercat.

En el gràfic següent, s’observa l’evolució de l’Eurostoxx 50 des del 2009 i l’evolució ascendent que presenta.

Inversions

Evolució de l’índex Eurostoxx 50 des del 2009. Font: Bloomberg.

Tanmateix, si un inversor hagués comprat a finals del 2010, podria haver tingut motius per a preocupar-se, ja que es va produir una correcció important, que ha situat la valoració de l’índex en nivells que no recuperarien el nivell inicial de compra fins al 2013.

Molts inversors podrien haver caigut en el desànim i haver venut les seves posicions en moments de pèrdues, però aquells que van mostrar una visió a llarg termini i van poder controlar els seus sentiments acumulen, a data d’avui, resultats positius (aquest nivell es marca amb la línia vermella que s’incorpora al gràfic).

Estil d’inversió o visió a llarg termini

Què passaria si apliquéssim una visió Value o Growth a la nostra cartera? Ens hauríem de preocupar per l’evolució en moments de correcció dels mercats?

Una possible resposta la trobem al gràfic comparatiu de l’índex Russell 1000 amb relació als seus subíndexs Russell 1000 Value Index i Russell 1000 Growth Index. Com observem, les rendibilitats són positives tant si es pren un índex diversificat com si s’aplica un estil d’inversió Value o un de Growth.

Sí cal dir que l’índex Growth ha tingut el millor rendiment de la sèrie històrica que es representa (2008-actualitat). Una visió més o menys arriscada en la construcció de la nostra cartera pot explicar aquesta variació:

Inversions

Evolució del Russell 1000 Index enfront del Russell 1000 Value enfront del Russell 1000 Growth. Font: Bloomberg.

Conclusions

Els mercats financers sempre patiran tant moviments alcistes com baixistes, de manera que és necessari mantenir una disciplina com a inversor per a reduir els esdeveniments negatius derivats de moviments puntuals.

Aquestes són les nostres recomanacions per a obtenir èxit com a inversor:

  • Diversifiqui la seva cartera: els fons d’inversió són un bon aliat per a aquesta matèria.
  • Tingui una visió a llarg termini: els mercats financers tendeixen a oferir rendibilitats positives, si esperem que les nostres inversions creixin.
  • Sigui prudent, però no deixi que les decisions financeres les prengui el cor: no compri ni vengui en moments de màxims o mínims, respectivament.
  • Assessori’s correctament: recorri a un professional perquè l’ajudi a construir la cartera més adequada per al seu perfil i necessitats.