Articles guardats
La importància de l’assegurança de vida risc i de la llar a l’estiu

Actualitat Finances Social

La importància de l’assegurança de vida risc i de la llar a l’estiu

Amb l’arribada de les vacances, el nombre de robatoris a les llars augmenta significativament. Concretament a Espanya, es cometen més de 280 robatoris en habitatges i negocis cada dia. De la mateixa manera, també incrementen les probabilitats de patir un accident. En aquest context, quines mesures podem prendre?

Les assegurances de vida risc tenen per objecte protegir tant la nostra família en el cas de patir l’infortuni de morir com a nosaltres mateixos en cas d’incapacitat. Pot semblar catastrofista, però hem de tenir present que la probabilitat de tenir un accident (ja sigui amb cotxe o realitzant activitats d’oci) és molt més gran durant les nostres vacances i pot canviar la nostra vida i la dels nostres familiars per sempre.

Un adequat pla de protecció personal ha de preveure la contractació d’una pòlissa de vida risc que ens protegeixi amb cobertura tant per cancel·lar els deutes pendents, com ara una hipoteca o un préstec personal, com per garantir els ingressos de la unitat familiar en cas de morir o de patir una incapacitat.

En general, i erròniament, contractem una assegurança de vida risc quan sol·licitem un préstec, donant cobertura únicament per l’import del deute. Generalment, aquesta cobertura no és suficient per a una protecció òptima. És tan fàcil de comprovar com fent-nos alguna d’aquestes preguntes:

  • Si moro, tenir únicament cobertura per als deutes pendents és suficient per garantir el futur econòmic de la meva família? Estan prou garantits els ingressos de la meva família? Durant quant de temps es garanteix la cobertura d’aquests ingressos?
  • Si tinc un accident que derivi en una invalidesa en qualsevol dels seus graus (absoluta, permanent o gran dependència), em cobreix l’assegurança de vida en aquest supòsit? La cobertura de l’assegurança de vida risc vinculada a l’operació de préstecs i la prestació de la seguretat social seran suficients per garantir els nostres ingressos futurs?
  • O, per exemple, en cas de treballadors autònoms que cotitzen per un import molt inferior als ingressos reals (més del 85 %), què passa si tinc un accident que m’impedeix treballar durant uns mesos? De quina manera disminuiran els meus ingressos en cas d’invalidesa permanent?

En aquests casos, tenir contractada la garantia d’invalidesa, així com la garantia d’incapacitat laboral temporal, pot ser-nos de gran ajuda i evitar-nos molts maldecaps. Sempre és recomanable revisar que les pòlisses de vida risc s’adeqüin a la nostra situació familiar i personal, però especialment tenint en compte el període vacacional en el qual les estadístiques no són favorables pel que fa als accidents. En cas de defunció, la nostra família ja té suficient dolor i sofriment perquè, a més, hagin de preocupar-se d’allò que vindrà en el futur en termes econòmics.

Habitualment, les pòlisses de vida risc ens ofereixen una cobertura mundial, però hem de tenir en compte que s’exclouen els danys derivats de conflictes armats o de guerres. Per això, en cas de viatjar a una zona conflictiva, és recomanable contactar amb l’asseguradora perquè hi ha pòlisses especials que cobreixen aquestes situacions excepcionals. També pots complementar l’assegurança de vida amb l’assegurança d’assistència de viatge.

Com esmentàvem al principi de l’article, a l’estiu també s’intensifiquen els robatoris a les llars. Encara que sembli molt evident, és important comprovar que portes i finestres estan ben tancades abans de sortir del domicili, així com, si tenim dispositius electrònics d’alarma, comprovar que funcionen i que han estat revisats recentment. Una altra de les recomanacions més habituals és no deixar mai les claus amagades en llocs que puguin estar a simple vista, com ara bústies, caixa de comptadors, etc., ja que són molt fàcils de localitzar. Un altre consell que pot ser molt útil en l’era digital en la qual ens trobem és no anunciar les vacances a les xarxes socials per no donar pistes sobre les dates en què a casa no hi haurà ningú.

Malgrat posar en pràctica aquests consells, hi ha la possibilitat que tornem de vacances i ens trobem el pitjor escenari. En aquests casos és important comptar amb una bona assegurança de la llar.

Els experts recomanen tenir anotat el número de sèrie dels electrodomèstics, aparells tecnològics o similars, així com recopilar una llista amb els objectes robats i/o danyats d’alguna manera i les factures o documents. Això servirà com a garantia per demostrar la pertinença dels objectes en cas de robatori.

Si estàs a punt de començar les teves vacances, recorda que tenir una pòlissa d’assegurança ens donarà una mica de pau per viatjar sense preocupacions.