Articles guardats
Les deu claus de la inversió responsable de Caixa d’Enginyers

Economia sostenible

Les deu claus de la inversió responsable de Caixa d’Enginyers

Les deu claus de la inversió responsable de Caixa d’Enginyers

A Caixa d’Enginyers creiem que les inversions financeres es poden dur a terme de manera responsable. Per aquest motiu, ja des del 2006 vam ésser de les primeres entitats a nivell nacional a registrar un fons amb l’etiqueta ISR (Inversió Socialment Responsable).

A continuació, us mostrem les deu claus que evidencien les accions socialment responsables de Caixa d’Enginyers:

ISR Caixa d'Enginyers

  1. Els nostres principis ISR són clau per escollir les nostres inversions: des de sempre, ens hem pres molt seriosament el fet de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC (Institucions d’Inversió Col·lectiva) gestionades amb responsabilitat. Per aquest motiu, a l’hora d’iniciar qualsevol procés d’inversió en una empresa, es tenen en compte una sèrie de criteris ètics, socials i ambientals que han de seguir les polítiques de govern, les maneres d’actuar i les mesures preses per tal que no perjudiquin l’entorn i el medi ambient.
  2. L’adhesió als PRI garanteix les nostres polítiques d’inversió responsable: el 2014, Caixa Enginyers Gestió es va adherir als principis PRI promoguts per la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides. Els principis de la vinculació amb els PRI són sis:
   • Integrar les qüestions d’ESG (environmental, social and governance) a l’hora d’invertir i en el moment de prendre decisions.
   • Incloure les qüestions d’ESG a les pròpies pràctiques i polítiques d’actuació de l’empresa i adoptar una funció activa com a accionistes.
   • Buscar que les entitats en què s’inverteix siguin transparents en qüestions d’ESG.
   • Promoure aquests principis en la indústria de la inversió.
   • Treballar per millorar l’efectivitat dels principis.
   • Informar sobre les activitats i el progrés actual dels principis.

Així doncs, els pilars de la iniciativa giren al voltant d’aquelles polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat, del compromís en la lluita contra el canvi climàtic i també de l’eficiència energètica. D’altra banda, també es tenen en compte aspectes fonamentals com el respecte als drets humans, la igualtat de gènere i les polítiques de prevenció dels riscos laborals. Finalment, vetllen per mantenir unes relacions laborals justes amb els clients/proveïdors, així com per la lluita contra el frau, la corrupció i la independència de la Direcció.

Des del PRI, es creu que per crear valor a llarg termini és necessari treballar un bon sistema financer global que des del punt de vista econòmic sigui totalment eficient i sostenible. Si es duu a terme una bona gestió, aquestes accions seran beneficioses per al medi ambient i també per a la nostra societat.

  1. Contribuïm a la desinversió en carboni: som conscients de les conseqüències de l’escalfament global, que no només afecta el medi ambient, sinó que també perjudica tots els sectors de l’economia. És per això que des del sector financer es realitzen accions per reduir aquests danys. Una d’aquestes accions és adoptar polítiques de gestió d’actius responsables que tinguin en compte l’impacte de les inversions en el medi ambient i, per tant, la seva repercussió en el canvi climàtic. En aquest sentit, Caixa d’Enginyers és la primera entitat financera nacional que promou un fons i un pla de pensions específics en aquest àmbit. Tant és així que des de Caixa Enginyers Gestió s’actua seguint les següents iniciatives:
   • Difusió del risc que representa el canvi climàtic.
   • Mesurament de la petjada de carboni de les nostres carteres.
   • Adhesió al Carbon Disclosure Project.
   • Fons CE Environment ISR, FI, el primer fons d’Espanya que lluita contra el canvi climàtic a través de la inversió en empreses responsables.
  1. Criteris d’exclusió: s’exclouen de la inversió aquelles empreses fabricants d’armes, explosius o vehicles militars, a més d’aquelles que es dediquen a l’elaboració de tabac. Les companyies amb un deute que estigui classificat amb un IDH (Índex de Desenvolupament Humà) mitjà o baix segons l’ONU també es troben dins d’aquest col·lectiu. Malgrat excloure’n aquests sectors, apliquem metodologies d’integració en la nostra aproximació a les inversions sostenibles.
  2. Tenim polítiques específiques d’inversió socialment responsables (ISR): en el moment en què es va posar de manifest l’etiqueta ISR l’any 2006, es van definir unes polítiques específiques. L’etiqueta ISR implica invertir en companyies que tinguin una millor qualificació ESG, seguint una metodologia de càlcul propi, entre el ventall d’inversió format per índexs ESG de reconegut prestigi.
  3. Petjada de carboni: el gener de 2017, es va publicar el primer Informe Montreal Pledge de Caixa Enginyers Gestió. Aquest acord va sorgir a iniciativa del PRI i té com a objectiu que les empreses gestores d’actius informin sobre la petjada de carboni de les seves carteres. La idea és promoure la reducció de l’emissió de carboni que es produeix per part de les accions d’inversió. En particular, Caixa Enginyers Gestió ha adquirit el compromís de publicar anualment la petjada de carboni de les inversions que administra.
  4. Accions per millorar el compromís: per a la temporada de junta d’accionistes de 2018, el Comitè Tècnic ISR ha aprovat diferents mesures per tal de millorar el compromís de Caixa Enginyers Gestió tant en nombre de companyies com en qualitat del vot. D’una banda, s’amplia l’anàlisi a les companyies del CE Environment ISR, FI (Fonengin ISR, FI ja incloses el 2017); de l’altra, es contracten els serveis d’assessorament d’Alembeeks, que analitza les JGA (Junta General d’Accionistes) basant-se en una política pròpia de Caixa Enginyers Gestió. Finalment, es modifica la política del vot per tal de millorar la seva anàlisi.
  5. Inversions d’impacte: la gestora de Caixa d’Enginyers aporta part de la comissió de gestió del Fonengin ISR, FI (0,03% anual sobre el patrimoni) a la Fundació Caixa d’Enginyers per impulsar projectes de caràcter social com són la protecció mediambiental, la millora de la qualitat de vida, la integració de persones en risc d’exclusió, el voluntariat i cooperació assistencial, el foment de la investigació per a la formació laboral i empresarial, el suport a la formació acadèmica, professional i dels valors cooperatius. L’objectiu de la Fundació és contribuir al bon desenvolupament social, econòmic i cultural dels nostres socis i de la societat a través del nostre compromís.
  6. Membre de Spainsif: l’any 2013, Caixa d’Enginyers entra a formar part de Spainsif, una associació sense ànim de lucre coordinada per entitats que promouen la inversió socialment responsable a Espanya. Entre d’altres accions, cada any Caixa d’Enginyers participa i patrocina alguns dels actes inclosos a la setmana ISR, que té un caràcter formatiu i divulgatiu sobre allò que representa la inversió socialment responsable. S’enumeren els principals reptes de la ISR a nivell nacional en els quals es destaca la necessitat de realitzar activitats d’estalvi d’inversió seguint criteris ISR amb estratègies d’aproximació.
  7. Distinció en sostenibilitat segons Morningstar: els fons CE Environment ISR, FI i Fonengin ISR, FI tenen la màxima qualificació en sostenibilitat, segons la qualificació del ràting de sostenibilitat Morningstar, i fan valer la integració dels valors ambientals, socials i de govern corporatiu en el procés d’inversió. Es mesura el grau de riscos i oportunitats ESG de les empreses incloses en un fons d’inversió.

La filosofia d’inversió responsable forma part de l’essència en la gestió de fons de Caixa d’Enginyers des de fa més de 10 anys. Si t’ha agradat aquest post i vols saber-ne més et recomanem llegir l’Informe anual d’inversió responsable 2017.