Articles guardats

Finances

Metodologia i filosofia d’inversió

Una correcta i adequada filosofia i metodologia d’inversió es basa en quatre pilars: definició del perfil de risc, diversificació de la cartera d’inversions, ajust dinàmic de la cartera i inversió socialment responsable.

Pilar I

La determinació del perfil inversor

Abans d’invertir ens hem de preguntar sobre el nostre objectiu d’inversió, l’horitzó temporal que ens plantegem, quina és la nostra aversió al risc i el nivell de coneixement dels mercats i actius financers. Aquestes i altres preguntes definiran el perfil de risc personal, que serà el punt de partida essencial per a la determinació de la nostra cartera d’inversions.

Pilar II

De la definició del perfil inversor a la construcció de la cartera d’inversions

El segon pilar és el desenvolupament d’una cartera equilibrada. Recomanem que diversifiqui la cartera d’inversions: no només entre els diferents tipus d’actius (renda variable, renda fixa, etc.), sinó també a nivell geogràfic i dins dels diferents tipus de sectors i companyies. Mitjançant la diversificació de la seva inversió, és possible reduir el risc sense minvar el potencial de rendiment de la cartera, ja que l’impacte negatiu d’un esdeveniment inesperat pot ser compensat per altres inversions de la cartera.

Pilar III

Ajust dinàmic de la cartera

Un tercer pilar de la metodologia d’inversió és l’ajust dinàmic de la cartera d’inversió mitjançant un exercici de reequilibri periòdic dels pesos dels diferents tipus d’actius. Els preus dels actius financers fluctuen amb el temps i generen diferents rendiments financers. Així mateix, les expectatives econòmiques i financeres es traduiran en un canvi de la distribució recomanada, la qual cosa fa aconsellable un reajustament de la seva cartera.

Pilar IV

Inversió socialment responsable

A Caixa d’Enginyers no només volem invertir bé, sinó també invertir de manera socialment responsable. En línia amb la missió del nostre model cooperatiu d’impulsar principis d’ètica, compromís, confiança i responsabilitat social, amb retorns per als socis, per als col·laboradors, per a les comunitats professionals i també per al conjunt de la societat, promovem la inversió socialment responsable, el compromís de la qual és incorporar principis mediambientals, socials i de govern corporatiu.

Si estàs pensant en invertir, a Caixa d’Enginyers t’oferim la millor informació i assessorament: publicacions periòdiques d’informació exclusiva sobre la situació macroeconòmica, evolució i perspectives dels mercats financers, informes estratègics d’assignació d’actius financers (“Asset Allocation“), anàlisi d’empreses, carteres model, informes especials sobre esdeveniments importants en els Mercats, etc. Per a conèixer més sobre la nostra metodologia i filosofia d’inversió, et recomanem que et descarreguis la darrera  d’Inversions: Com estalviar i invertir en els temps de tipus d’interès molt baixos i negatius.