Articles guardats
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Finances Glossari

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu d’eliminar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres, per aconseguir un desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través dels quals es proposa d’afrontar els grans reptes globals:

  • lluita contra la pobresa
  • canvi climàtic
  • educació
  • salut
  • igualtat de gènere
  • pau
  • ciutats sostenibles.

Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.