Articles guardats
L’impacte sostenible de les inversions

Finances General

L’impacte sostenible de les inversions

Segons la Circular de 2014 d’Inverco sobre l’aplicació de criteris ASG en la política d’inversió de les Institucions d’Inversió Col·lectiva (IIC), la Inversió Socialment Responsable (ISR) pot categoritzar-se en dos blocs. D’una banda, existeixen els criteris Negatius, basats en l’exclusió de certes activitats o l’avaluació basada en normes; de l’altra, els criteris Positius o Valoratius “donen suport a les inversions en empreses que contribueixin positivament al desenvolupament de l’ideari ISR”. Precisament en aquest epígraf, trobem l’estratègia coneguda com a Inversions d’Impacte. 

Què entenem per Inversió d’Impacte?

Es tracta d’inversions que tenen en compte no només els indicadors econòmics, sinó també l’impacte social i/o mediambiental de l’empresa, a més d’implantar-se tant en països en vies de
desenvolupament com en desenvolupats. Un dels principals catalitzadors d’aquesta estratègia és la contribució al desenvolupament sostenible.

 A Caixa Enginyers Gestió, els fons ISR adopten estratègies d’Integració en la gestió dels vehicles incorporant criteris ASG en l’anàlisi financera tradicional, si bé, de anera complementària,
mesuren quina repercussió a nivell mediambiental i social tenen les posicions en cartera.
A través de l’eina d’anàlisi d’MSCI ESG Research amb dades a tancament de juny, els fons reben una avaluació d’impacte sostenible qualificada com a Alta o Molt Alta partint del percentatge elevat d’ingressos actius que estan vinculats a solucions d’impacte sostenibles si es compara amb el conjunt del mercat. Per a això, s’analitza per a cada companyia la repercussió en termes d’ingressos que els béns i serveis ofereixen en diferents categories, com ara Necessitats Bàsiques, Apoderament (Empowerment) , Canvi Climàtic o Capital Natural.
  • En el bloc de Necessitats Bàsiques s’analitza quina és l’exposició dels ingressos de les companyies a productes i serveis d’assistència sanitària, nutrició, habitatge o sanejament. Per exemple, la companyia sueca Essity desenvolupa i comercialitza productes i solucions de cura personal i productes d’higiene professional, i obté més del 90% dels seus ingressos de productes utilitzats amb finalitats de sanejament, com bolquers, tovalloles sanitàries i mocadors de paper higiènic.
  • En matèria d’Apoderament (Empowerment), circumscrit a la millora de les condicions socio-econòmiques de col·lectius o individus en minoria en situacions de no igualtat, es tracta de veure quines companyies o sectors estan facilitant la integració dels esmentats col·lectius dins de la societat. Prenem com a exemple el cas de Cisco, considerada una de les companyies globals amb més reputació per la seva inclusivitat.
  • Pel que fa a Canvi Climàtic, es quantifica el volum d’ingressos de les companyies que provenen de tecnologies respectuoses amb el medi ambient bé sigui a través d’energies alternatives, eficiència energètica o edificació sostenible. Per exemple, Vestas, Kingspan o Unibail Rodamco serien evidències clares de models de negoci altament vinculats a les esmentades temàtiques.
  • Finalment, la solució coneguda com a Capital Natural faria referència al mesurament d’ingressos corporatius vinculats a l’aprovisionament d’infraestructura per a l’accés a l’aigua en condicions sostenibles o a la tecnologia per a la prevenció de la pol·lució. Així, el negoci de la companyia nord-americana Xylem formaria part d’aquest bloc perquè es dedica al disseny, fabricació i aprovisionament de serveis i equips per a l’ús d’aigua i aigües residuals.