Articles guardats
Per què apostar per la gestió delegada?

Entrevistes Experts Finances Mercats

Per què apostar per la gestió delegada?

Al post d’avui, entrevistem Celia Benedé, directora de Distribució i GESTIÓ DISCRECIONAL DE CARTERES de Caixa d’Enginyers, amb una trajectòria de més de 16 anys en el sector. Celia ens parla de la situació dels mercats, de com identificar les oportunitats en l’entorn actual i de per què la gestió delegada s’ha convertit en un servei clau per assolir rendibilitat controlant-ne el risc.

Quina és la situació dels mercats?

La crisi desencadenada per l’actual pandèmia mundial no ha estat una crisi, en origen, financera o econòmica, sinó sanitària. No obstant això, les fortes mesures de confinament preses a tot el món han desencadenat la consegüent crisi econòmica, de magnituds sense precedents. Per trobar un impacte comparable hem de remuntar-nos al crac del 29, i les correccions s’han situat en el podi respecte a la magnitud i la profunditat.

Tot això ens ha portat a una forta crisi tant de l’oferta com de la demanda i a una revisió del PIB mundial global que augura una caiguda prop del 5%. Els propers mesos, podrem veure dades econòmiques i empresarials molt dures, un fet per al qual estem preparats. També és cert, però, que una crisi sense precedents s’ha vist emparada per unes mesures sense precedents. Bancs centrals i països de tot el planeta han posat en marxa mesures d’estímul monetari i fiscal, i fins i tot s’ha arribat a acords històrics com l’últim Pla de Recuperació finalment pactat per la Unió Europea.

Per tant, en un entorn en què es vagin produint rebrots graduals, però sense arribar als extrems del març o l’abril, creiem que s’ha de ser cautelós i selectiu, però en el mercat s’han obert oportunitats per a l’inversor, moltes impulsades per tendències que s’han vist accelerades per la pandèmia.

 

Celia Benade

Com identificar-hi les oportunitats?

Per aspirar a expectatives de rendibilitat i, al mateix temps, adaptar el risc a cada perfil inversor, actualment és necessari analitzar totes les àrees geogràfiques, considerar un nombre més alt d’actius, entre aquests els alternatius, identificar tendències i sectors i arribar a analitzar també els diferents estils i factors que hi ha darrere de les inversions.

Ens trobem, doncs, davant d’un escenari de volatilitat i oportunitats en què la gestió delegada en els nostres equips especialitzats guanya més importància que mai, ja que caldrà identificar les oportunitats, monitorar activament els riscos i gestionar les carteres de manera àgil i dinàmica. I aquestes són les qualitats que defineixen la gestió delegada, que, en el nostre cas, denominem Servei de Gestió Discrecional de Carteres.

Com gestioneu vosaltres les carteres?

La gestió de les carteres es basa en la recerca de valor en els tres pilars de la creació de carteres: la generació d’idees, la selecció de fons de gestió activa i l’optimització i el control del risc en les inversions.

A què et refereixes amb “generació d’idees”?

La construcció d’una cartera d’inversió s’ha anat complicant al llarg de les últimes dècades. Els nivells dels tipus d’interès, que arriben al terreny negatiu en un percentatge elevat de l’oferta governamental per part d’Europa, i que aquesta situació s’hagi estès en el temps han portat al fet que la creació d’una cartera ja no sigui una cosa tan senzilla com determinar el percentatge que es vol invertir en renda variable i el que es destina a renda fixa.

Per donar resposta a aquest punt de partida, a Caixa d’Enginyers analitzem tots els actius per establir la nostra visió estratègica trimestral, que serà el fil conductor de les inversions.

I com seleccioneu els fons?

L’èxit d’una cartera podria basar-se principalment en la selecció dels actius, però l’experiència mostra que cada vegada és més gran la dispersió entre el comportament dels actius dins d’un mateix país o sector, circumstància que ens porta a defensar fermament la gestió activa en detriment de la gestió passiva. Identificar els millors fons dins de cada categoria és de vital importància.

Per fer-ho, a Caixa d’Enginyers apliquem un model propi de selecció de fons dissenyat per identificar la millor relació possible entre expectatives de rendibilitat i el risc assumit per obtenir aquesta rendibilitat; aquells equips capaços de generar resultats diferencials respecte als seus competidors o als índexs globals de referència; fons que demostrin consistència al llarg del temps i estratègies que prioritzin la preservació de capital, posant sempre especial atenció en el control del risc.

Per últim, a quin tipus d’inversor li recomanaries el Servei de Gestió Discrecional de Carteres?

A tots. Tenim carteres adaptades als diferents perfils de riscos i expectatives de rendibilitat. És veritat que el Servei de Gestió Discrecional de Carteres, per la tipologia de servei, requereix una inversió mínima de 50.000 euros, però per a inversions d’import inferior també disposem d’un ampli ventall de fons d’inversió propis (reiteradament reconeguts per Morningstar) i d’una depurada selecció de fons internacionals escollits segons els mateixos criteris abans esmentats.

En la situació actual de tipus d’interès baixos, l’estalvi i la inversió mitjançant fons d’inversió és el camí adequat per obtenir rendibilitat controlant el risc.

Per aconseguir aquest objectiu s’ha de treballar diàriament analitzant la diversificació, la correlació entre els actius, el comportament en entorns desfavorables de mercat, la sensibilitat als diferents riscos…

Per això creiem fermament que la millor opció, en la situació actual, és el Servei de Gestió Discrecional de Carteres. Com diu el nostre lema de servei: “Deixa que nosaltres ens n’ocupem per tu”.