Articles guardats
Perspectives econòmiques i financeres 2020

Finances Mercats

Perspectives econòmiques i financeres 2020

Després d’un 2019 marcat per importants moments d’incertesa, sembla que el 2020 comença amb algunes certeses després de confirmar-se l’acord de sortida del Brexit, o la fase 1 d’un acord comercial signat entre els Estats Units i la Xina.

En aquest sentit, s’espera una lleugera recuperació de l’economia mundial gràcies als països emergents i a l’Eurozona, si bé existeix un cert grau d’ incertesa a causa de la desacceleració de mercats com els Estats Units i la Xina, que pot impactar al sector manufacturer global. És per això que l’FMI té una previsió de creixement de l’economia del 3.3% (enfront del 3% del 2019). A més, concretament en les economies desenvolupades, s’espera una lleugera desacceleració dels Estats Units passant del creixement del 2,4% a un 2,1%, mentre que a l’Eurozona s’espera un major dinamisme gràcies a la recuperació del sector manufacturer alemany i a la millora de l’economia italiana en general.

Pel que fa a la política monetària, es preveu una línia continuista amb les mesures preses fins ara pels bancs centrals, encara que augmenten els dubtes sobre la capacitat d’aquests per a estimular l’activitat econòmica. També s’espera una relativa feblesa del dòlar estatunidenc pel major dinamisme de l’economia Xinesa i de l’Eurozona.

Entre les mesures que es prendran, es preveu un augment de l’impuls fiscal a l’Eurozona (amb la principal esperança alemanya) en aquells països que encara no ho hagin començat a fer, tal i com ha succeït en els darrers anys en països com la Xina o els Estats Units.

Els Estats Units continuaran sent un pol informatiu que caldrà seguir pel que fa al risc polític, per dos motius:

  • En primer lloc, per les eleccions del mes de novembre el resultat de les quals tindrà conseqüències dispars a causa dels programes totalment oposats, i que ja tindrà un primer moment clau en les primàries demòcrates el primer trimestre.
  • I, en segon lloc, perquè després de l’acord aconseguit amb la Xina es preveu que ara centri la seva guerra comercial a la Unió Europea.

Pel que fa als mercats financers s’espera que els tipus d’interès continuïn sent molt baixos i els diferencials de crèdit ajustats, encara que poden augmentar lleugerament, obligant els inversors a buscar alternatives més arriscades per a invertir a fi d’obtenir rendibilitat. En aquest sentit, el posicionament de l’Entitat en renda variable continua sent positiu, però amb major cautela i amb elevada dispersió a nivell geogràfic i sectorial. També es preveu una gradual recuperació de les rendibilitats del deute públic, encara que limitada per la desacceleració dels Estats Units i la política monetària expansiva.

Amb aquest escenari, quines serien les principals idees d’inversió?

L’entorn econòmic, la manca de tensions inflacionistes i la política monetària ultra expansiva apunten a una continuació dels tipus d’interès molt baixos i diferencials de crèdit ajustats, que obliguen els inversors a buscar inversions alternatives i més arriscades per a obtenir una expectativa de rendibilitat superior. En aquest sentit, i considerant les expectatives econòmiques, empresarials i de les condicions financeres, el nostre posicionament en renda variable continua sent positiu, encara que amb un major grau de cautela considerant l’elevat nivell d’incertesa (geo) polític i els ràtios de valoració d’alguns mercats borsaris.

I quins riscos predominen?

Tal i com ja hem comentat, després de la forta reducció del risc polític a Europa (Hard Brexit, Itàlia), l’atenció passarà a les eleccions presidencials als EUA (novembre 2020) ja en el primer trimestre, quan es celebrin les primàries del partit Demòcrata. Tenint en compte la dispersió entre els programes electorals dels candidats, l’elecció del candidat demòcrata podria  generar els primers moviments de volatilitat en els mercats financers.

La guerra comercial iniciada per Trump tornarà a ser focus d’atenció ja que després d’un hipotètic acord amb la Xina, els EUA podrien posar el focus en les relacions comercials amb la Unió Europea. D’altra banda, queda clar que la imposició d’aranzels és només un exemple d’una creixent confrontació estratègica entre els EUA i la Xina.

Altres factors (geo) polítics a tenir en compte cara el 2020 són les negociacions de l’acord comercial entre Gran Bretanya i la Unió Europea, l’estabilitat política a Itàlia, una nova desacceleració econòmica a la Xina que tindria conseqüències per a l’economia mundial, l’increment del deute públic i privat a nivell mundial i els diferents conflictes o tensions geopolítiques a Àsia, Orient Mitjà o Amèrica Llatina.

Com a conclusió, enguany l’aplicació de la prudència, un bon asset allocation i una adequada diversificació i control de risc de les carteres seran les claus per a la gestió de les inversions en actiu de risc (com a renda variable, emergents, renda fixa corporativa, etc).

El passat 12 de febrer a la Borsa de Barcelona es va presentar l’acte “Perspectives Financeres 2020” on es va explicar la visió del Grup Caixa d’Enginyers sobre l’entorn econòmic i els mercats financers, així com l’estratègia per al 2020. Pots tornar a veure en vídeo la trobada a través del nostre canal Youtube: