Articles guardats
L’aigua, element principal dels efectes de la crisi climàtica

Actualitat Economia sostenible

L’aigua, element principal dels efectes de la crisi climàtica

La lluita contra l’escalfament global concerneix tots els agents econòmics i de la societat. Des del sector financer també estem en l’obligació d’aportar el nostre gra de sorra. Existeixen vies d’actuació diferents, i una d’elles és adoptar polítiques de gestió d’actius responsables que tinguin en compte l’impacte de les inversions en el medi ambient i, per tant, la seva repercussió en el canvi climàtic.

Contribuir de manera col·laborativa a favor de la transició climàtica

Per continuar contribuint de manera col·laborativa a favor de la transició climàtica, Caixa d’Enginyers i Caixa Enginyers Gestió van signar un comunicat públic de la declaració per a la cimera del clima (COP26). Han participat més de 700 inversors amb un volum sota gestió superior a 45 bilions d’euros, en aquest cas com a Declaració Global dels Inversors 2021 als Governs sobre la Crisi Climàtica.

En la carta a la qual ens hem adherit es demana als Governs que augmentin l’ambició climàtica, que implementin polítiques climàtiques nacionals sòlides a curt termini i, a l’últim, que es comprometin a implementar la divulgació obligatòria de riscos climàtics.

Coincidint amb la cimera del clima a Glasgow (COP26), aprofitem per parlar de l’afectació de l’aigua com a element principal dels efectes de la crisi climàtica.

Per què l’ODS 6 és un dels pilars del CdE ODS Impact ISR?

És ben sabut que l’aigua és un bé universal necessari i imprescindible per fomentar el creixement econòmic, el desenvolupament social o la sostenibilitat ambiental. Malauradament, és un bé escàs i només el 3 % del planeta és aigua dolça. D’aquest 3 %, un 70 % està congelada o es troba a gran profunditat en aqüífers, i del 30 % restant, un 75 % està contaminada. Això implica que menys de l’1 % de l’aigua que tenim a la terra és aigua dolça a la qual podem accedir fàcilment.

Paral·lelament a la situació exposada anteriorment, durant els últims cent anys, l’ús d’aigua dolça s’ha multiplicat per sis i continua creixent a un ritme anual de gairebé un 1 % des dels anys 80, segons Aquastat. A més, s’espera que la demanda mundial d’aigua continuï augmentant a un ritme semblant fins al 2050, la qual cosa representa un increment del 20 % al 30 % per sobre del nivell actual. Les causes de gran part d’aquest augment són quatre: l’augment de la població, la urbanització, la industrialització i els efectes del canvi climàtic.

A tot això s’hi suma l’escassetat d’aigua de qualitat, sobretot en països en vies de desenvolupament. Les Nacions Unides estimen que més del 80 % de les aigües residuals resultants d’activitats humanes s’aboquen a rius o al mar sense cap tractament, fet que acaba provocant la seva contaminació.

ODS 6: Aigua neta i sanejament

Davant aquest escenari que exposem, és normal que l’aigua es reculli en un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. En concret, és l’ODS 6: Aigua neta i sanejament, el qual se centra a garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament.

Si tenim en compte el punt de vista de l’inversor, aquest marc ens ofereix diferents oportunitats d’inversió en l’ecosistema de l’aigua. A l’estiu de 2019, Caixa Enginyers Gestió va llançar un fons d’impacte, el CdE ODS Impact ISR, l’objectiu del qual és seleccionar companyies amb models de negoci que tinguin un impacte directe en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A través de l’ODS 6: Aigua neta i sanejament, busquem seleccionar companyies els productes o serveis de les quals s’enfoquen directament a resoldre l’escassetat d’aigua o problemes amb la seva qualitat. Per exemple, a través de la millora dels subministraments o equipaments, el reciclatge o l’eficiència en el seu ús.

Si t’has quedat amb ganes de més… no et perdis el nostre podcast!