Articles guardats

Finances

Energies renovables, per Arnau Guàrdia

Fa unes setmanes els vàrem presentar un nou projecte de quatre sessions sobre les temàtiques d’inversió del fons CE Environment ISR, FI.

  • Eficiència energètica
  • Gestió de residus
  • Innovació tecnològica
  • Energies renovables

Després dels dos primers vídeos sobre l’Eficiència energètica, la Gestió dels residus i el tractament de les aigües, avui els parlarem de les energies renovables:

Les renovables són les energies que s’obtenen de fonts naturals netes i inesgotables, i una de les principals diferències amb les energies fòssils és que no produeixen gasos d’efecte hivernacle ni emissions contaminants. Per tant la transició cap a aquest tipus d’energies és cada vegada més imprescindible per combatre el canvi climàtic i limitar els seus efectes.

A dia d’avui, les principals fonts d’energies renovables utilitzades són:

  • L’energia eòlica, que s’obté a través de l’energia cinètica generada per efecte dels corrents d’aire.
  • L’energia solar, que s’obté a partir de l’aprofitament de la radiació electromagnètica procedent del Sol.
  • L’energia hidroelèctrica, que s’obté de l’aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l’aigua, els salts d’aigua o les marees.

Selecció de companyies

  1. En el primer d’ells ens centrem a seleccionar companyies que treballin al llarg del cicle de generació d’energies renovables o que el seu focus de producte estigui vinculat amb les renovables
  2. En el segon dels blocs, ens centrem a seleccionar companyies que es proveeixin totalment o estiguin incrementant l’ús de les energies renovables en les seves activitats.

Un exemple d’inversió dins del primer bloc podria ser l’empresa sueca NIBE Industrier, que es dedica al disseny i fabricació de productes de calefacció basats en fonts d’energia respectuoses amb el medi ambient i renovables. La principal particularitat del grup és el seu lideratge en bombes de calor, uns sistemes de climatització que tenen com a objectiu aportar calor a un espai absorbint la calor de l’aire exterior i transportant-ho cap a l’espai interior, la qual cosa fa que el sistema tingui un baix consum i sigui ecològic, gràcies a que la seva font principal d’energia prové de la calor existent en l’aire i per tant d’una energia renovable.

Dins del segon bloc, destacaríem l’empresa irlandesa Kingspan Group, líder mundial en panells aïllants d’alta qualitat, i que centra tots els seus esforços a modificar les pràctiques de la construcció amb productes i materials molt més respectuosos amb el medi ambient. Des del punt de vista de la temàtica, aquesta empresa es proveeix en un 69% d’energies renovables, i per a l’any 2020 té com a objectiu que sigui el 100%.

En conclusió, dins d’aquesta temàtica s’inverteix en companyies dintre de la cadena de generació de energia o bé en companyies que es proveeixin d’energies renovables per dur a terme les seves activitats.

Leave a Comment

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close