Articles guardats

Actualitat Finances

Quan hem de fer les nostres aportacions al pla de pensions?

Realitzar les nostres aportacions al pla de pensions quan recordem els seus avantatges fiscals no sol ser una bona estratègia. Tradicionalment, les aportacions a plans de pensions es produeixen en dos moments de l’any: durant la campanya de l’IRPF (entre abril i juny) i a finals d’any. En tots dos casos, és quan recordem els avantatges fiscals que obtenim per realitzar l’aportació.
És aquest, però, el millor moment per realitzar les nostres aportacions? Doncs bé, actuant d’aquesta manera augmentem el risc d’alterar bruscament el resultat final en comprometre tota l’aportació de l’any a un o dos dies concrets.

Per gaudir d’una jubilació com sempre hem somiat, cal començar a planificar-la des d’avui mateix. Tan important és decidir on invertir com quan fer-ho, sobretot quan parlem del pla d’estalvi-previsió destinat a la nostra jubilació.

Aportacions al Pla de Pensions

Quin valor ofereixen a la nostra estratègia d’inversió les aportacions periòdiques?

Si establim una periodicitat en les nostres aportacions, aconseguim el següent:

  • Evitar la recerca del moment òptim per invertir i decidir quan fer-ho, de manera que reduïm la importància d’encertar i no estem pendents en tot moment del que fa el mercat per aconseguir-ho. El nostre temps és or.
  • Obtenir rendibilitats més consistents i menys volàtils, ja que vinculem la rendibilitat de la nostra inversió amb l’evolució a llarg termini del pla perquè fem la mitjana el cost de compra, compensant així cicles alcistes amb baixistes.
  • Aprofitar els avantatges de la major força de l’univers segons Albert Einstein: l’interès compost.
  • Disminuir l’esforç estalviador. És més senzill aportar poc periòdicament que molt en una única ocasió.
  • Flexibilitat per decidir quant i amb quina periodicitat realitzar l’aportació.

Com utilitzar les aportacions puntuals?

Les aportacions puntuals ens poden ser útils en els casos següents:

  • Volem acomodar les aportacions als imprevistos que ens sorgeixen durant l’any.
  • Som persones amb alts i baixos en ingressos, per la qual cosa podem aportar més del que és habitual si aquest any hem obtingut més ingressos, cosa que implicarà una factura fiscal superior.
  • A finals d’any, en saber, aproximadament el total de la renda que haurem de declarar, ens pot interessar fer una aportació extraordinària.