Articles guardats
Què son els bons verds?

Actualitat Economia sostenible

Què son els bons verds?

Les energies renovables i la sostenibilitat s’han posat de moda. Les economies que coneixíem fins ara basades en el carboni són cada dia més inestables a causa de les necessitats de consum creixents, que, a través de polítiques i noves mesures, estan impedint que els nivells de contaminació no segueixin augmentant.

En els darrers anys, les coses han canviat amb molta rapidesa. Segons IRENA, l’Agència Internacional d’Energies Renovables, en les dues últimes dècades, les inversions globals en energies renovables s’han multiplicat per vuit i han superat els 300.000 milions de dòlars anuals.

Projectes mediambientals i renda fixa

Els bons verds són instruments de renda fixa que permeten a l’emissor, és a dir, l’empresa, finançar els costos de projectes destinats a energies renovables, eficiència mediambiental, transport net, gestió de residus, conservació de la biodiversitat i adaptació al canvi climàtic, entre d’altres. És important no confondre’ls amb els “bons socials”, que són aquells destinats a finançar o refinançar, totalment o parcialment, projectes que generin resultats socials positius. Com, per exemple, una infraestructura bàsica que permeti l’accés a aigua potable, l’accés a serveis de primera necessitat (sanitat, educació, serveis financers…). O també a habitatge assequible i tots aquells que potenciïn la generació de llocs de treball o la seguretat alimentària.

El creixement exponencial dels bons verds

Pot semblar que els bons verds són una cosa recent, però el mercat de bons verds va sorgir l’any 2007. Amb una primera emissió liderada, principalment, per algunes entitats supranacionals com el Banc Mundial i el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

A partir d’aquell moment, aquests actius no han deixat de créixer de manera exponencial. Amb fites tan importants com l’Acord de París, a partir del qual molts països es van comprometre a treballar activament per tal de limitar i lluitar contra l’escalfament global.

El mercat de bons verds, socials i sostenibles cada vegada està guanyant més quota de mercat. Ha assolit durant el primer trimestre del 2021 un volum rècord en l’àmbit global de 255.000 milions de dòlars. Aquest resultat suposa un creixement del 320 % en relació amb el primer trimestre del 2020.

Rendibilitat i compromís dels productes verds

Segons un article publicat per Morningstar, els inversors europeus tenen a la seva disposició actualment més de 50 fons d’inversió especialitzats en bons verds. A finals de l’any passat, aquests fons gestionaven conjuntament un volum d’actius de prop de 15.000 milions d’euros. A més, oferien una rendibilitat mitjana del 3,4 %.

Per a l’inversor, apostar pels bons verds permet optar a una rendibilitat més gran que la que presenten altres productes similars. Mentre que, al mateix temps, s’incorporen a projectes sostenibles amb el medi ambient que ajuden a millorar la situació present i a construir un futur més esperançador.

No obstant això, cal comentar allò que és aparentment l’únic risc rellevant d’aquest tipus d’actius, allò que anomenem greenwashing. És la pràctica de totes aquelles empreses, entitats financeres i també gestores de fons d’inversió que intenten vendre una estratègia basada en la sostenibilitat, però que en realitat no ho és. Tot i així, des de fa uns anys, la comunitat internacional ha unit els seus esforços per vetllar perquè hi hagi més transparència i reduir aquesta amenaça.

Per acabar, també cal comentar que, actualment, en el mercat es pot trobar una àmplia oferta de productes financers verds com poden ser les accions d’empreses que hi treballen directament o indirectament en la seva cadena de valor, com, per exemple, els fons d’inversió, com és el cas dels fons ISR de Caixa d’Enginyers.