Articles guardats
10è Aniversari Caixa Enginyers Vida i Pensions

Actualitat Cooperatiu

10è Aniversari Caixa Enginyers Vida i Pensions

Caixa Enginyers Vida i Pensions celebra aquest setembre el seu 10è aniversari. Una trajectòria d’èxit com a resultat de l’esforç de tot el seu equip per oferir el millor servei possible als seus socis. I això s’emmarca dins el model cooperatiu de l’Entitat, totalment diferencial, que posa socis i sòcies al centre de la presa de decisions.

Gestió de riscos personals i previsió social complementària

Caixa Enginyers Vida va iniciar la seva activitat el 2008 per donar una resposta personalitzada i de proximitat a les necessitats dels socis en l’àmbit de vida estalvi i previsió.

L’equip professional, expert en la gestió d’assegurances, pensions i riscos, sempre té en l’horitzó el creixement sostenible i la transparència, i aplica els valors cooperatius del Grup en la tota la seva gestió.

Pioners en productes ISR (Inversió Socialment Responsable)

Amb l’objectiu de promoure l’economia real i el retorn a llarg termini, durant aquesta dècada l’Entitat s’ha postulat com a pionera en l’aposta pels productes ISR que tenen en compte criteris extra-financers, és a dir, mediambientals, de bon govern corporatiu i socials (ASG).

Solidesa i Solvència

El creixement sostingut experimentat durant aquests 10 anys fan que, Caixa Enginyers Vida i Pensions, avui dia, estigui plenament consolidada. L’Entitat gestiona més de 400 M€ de patrimoni i de 40.000 contractes en productes de vida i pensions, i manté un elevat nivell de solvència (229%) sense la necessitat d’aplicar mesures transitòries.

Aquest aniversari marca una fita que servirà com a impuls per seguir treballant pels socis buscant sempre el millor pels seus interessos.

10è Aniversari Gestora Vida