Articles guardats

Finances

Creixement de les energies renovables

Video

Reprenem l’actualitat en directe a través del Facebook Live de Caixa d’Enginyers. Durant la sessió d’avui us explicarem les tendències energètiques globals i els motius del creixement de les energies renovables focalitzant-nos en l’energia eòlica.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia, durant els últims 45 anys la demanda mundial d’energia s’ha multiplicat per 2,5. Els principals impulsors d’aquest augment són:

  • El progrés tecnològic i econòmic
  • L’augment de la població.

La producció d’energia mundial també ha augmentat, tot i que hem de destacar que la producció de combustibles fòssils ha disminuït els últims anys. En canvi, les fonts d’energia renovable segueixen creixent a un ritme accelerat (encara que actualment representen menys del 2% de la producció mundial).

Finalment, el consum d’energia dels països de l’OCDE es va estabilitzar a principis del segle XXI, en contra el dels països que no pertanyen a l’OCDE que va augment, especialment en països en desenvolupament com la Xina i l’Índia.

Quins han estat els principals motius d’aquest canvi de tendència?

El motiu principal ha estat la caiguda de costos de generació d’energia renovable. Per exemple, els costos de producció d’energia eòlica han caigut un 50% des de 2009. A més del suport social i polític per reduir les emissions de diòxid de carboni.

Dins d’aquest entorn, l’energia eòlica s’ha beneficiat d’un marc regulador de suport i s’espera que el 2025 la capacitat eòlica mundial es dobli a causa de millores en l’eficiència.

Per tot això, creiem que el sector té una tendència positiva els propers anys i hem de seguir la seva evolució atentament.