Articles guardats
Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d’Aliments

Actualitat Economia sostenible

Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d’Aliments

El nombre de persones afectades per la fam no para d’augmentar, cosa que contrasta amb les tones d’aliments que es malgasten cada dia. Davant aquesta situació, en el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d’Aliments, fem una crida a l’acció tant al sector públic com al privat amb la finalitat d’establir mesures per reduir la pèrdua i el desaprofitament d’aliments.

Si parlem de dades a escala global, prop del 14 % dels aliments produïts es perden entre la collita i la venda minorista. A això se suma el fet que aproximadament el 17 % de la producció total d’aliments es malgasta, la qual cosa equival a un 11 % en les llars, un 5 % en els serveis de menjars i un 2 % en el comerç al detall.

 

Per què és important reduir la pèrdua i el desaprofitament d’aliments?

Quan malgastem un aliment, desaprofitem tots els recursos que es van utilitzar per a la seva producció, com l’aigua, la terra, l’energia, la mà d’obra i el capital. A més, malgastar-los suposa l’emissió d’una gran quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), la qual cosa també contribueix al canvi climàtic.

Aquesta efemèride també es pot veure reflectida en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, més concretament en la meta 12.3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en la qual es demana que es redueixi a la meitat el desaprofitament d’aliments per capita mundial en la venda al detall i entre els consumidors i que es redueixi la pèrdua d’aliments en les cadenes de producció i subministrament.

Tal com diu la FAO, “ja que la població mundial continua creixent, el nostre repte no hauria de ser com conrear més aliments, sinó com reduir-ne la pèrdua i el desaprofitament de manera sostenible. Es tracta d’una necessitat immediata si la nostra intenció és augmentar al màxim l’ús dels aliments produïts per alimentar i nodrir més persones” (FAO, 2019).

Només ens queden vuit anys abans d’aconseguir la meta que proposa l’ODS 12, i per això des de Caixa d’Enginyers també volem recalcar la urgència d’ampliar-ne les mesures amb la finalitat de reduir la pèrdua i el desaprofitament d’aliments. Si ho aconseguim, tindrem l’oportunitat d’obtenir beneficis immediats en el clima i, al mateix temps, de millorar la sostenibilitat global dels nostres sistemes alimentaris, cosa que podrà garantir uns millors resultats en matèria de nutrició i en favor del planeta en benefici de les generacions actuals i del futur.

El Grup Caixa d’Enginyers va signar, fa quatre anys, la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides, que té com a objectiu principal promoure la incorporació dels deu principis de sostenibilitat en els àmbits dels drets humans, el medi ambient, les normes laborals i la lluita contra la corrupció en les activitats empresarials de tot el món, així com canalitzar accions que ajudin a aconseguir els ODS. Les entitats financeres juguem un paper clau per a la consecució d’aquests objectius. D’acord amb la nostra estratègia de sostenibilitat, continuem avançant en els tres objectius que estan alineats amb els objectius estratègics de l’Entitat i sobre els quals té més capacitat d’impacte. Aquests tres ODS són els següents: treball decent i creixement econòmic (ODS 8); indústria, innovació i infraestructura (ODS 9); i acció pel clima (ODS 13).

ODS-cat